Certifikáty a ocenenia

ISO 9001 certifikát kvality

Technické a ergonomické ukazovatele hardvérových zariadení rozhodujú o spoľahlivosti, efektívnom využití, a teda o spokojnosti užívateľa. Avšak pri vývoji a nasadení komplexných systémov, ktoré zabezpečujú transfer dát a riadenie kompletných výrobných, technologických, skladových, či distribučných celkov, je nesmierne dôležitá – a často i rozhodujúca - aj kvalita a rozsah implementačných a servisných služieb poskytovateľa. Preto naša spoločnosť KODYS SLOVENSKO® vstúpila do procesu zavedenia, využívania a rozvoja systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na základe certifikačného auditu potvrdila, že systém riadenia kvality v našej spoločnosti spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2008 a udelila nám certifikát na oblasti: vývoj, výroba, dodávky a implementácia systémov na zber a spracovanie údajov pre automatickú identifikáciu výrobkov. 

Plnenie prísnych kritérií na systematické udržiavanie certifikátu kvality riadiacich procesov nás zaväzuje poskytovať našim partnerom služby na ešte vyššej odbornej i organizačnej úrovni. V spojení s vysokokvalitnými hardvérovými komponentmi sme tak schopní realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich partnerov a zavádzať na našom trhu ďalšie progresívne riešenia v oblasti automatizovanej identifikácie, zberu, prenosu a spracovania dát.

Kodys Slovensko certifikát kvality 9001:2008

 

Neustále si prehlbujeme znalosti a vedomosti o riešeniach a produktoch našich dodávateľov 

Servisní technici a systémoví inžinieri firmy KODYS SLOVENSKO® absolvujú pravidelné školenia priamo u výrobcov príslušného typu zariadení.

 

ZEBRA Premier Solution Partner

KODYS SLOVENSKO® je certifikovaných partnerom spoločnosti ZEBRA vo všetkých oblastiach produkcie a služieb. 

Kodys Slovensko Zebra Premier Solution Partner

 
HONEYWELL Platinum Level
KODYS SLOVENSKO® je taktiež Platinum Performance Partner spoločnosti HONEYWELL. V rámci nového partnerského programu spoločnosti Vocollect (ktorá sa stala súčasťou firmy HONEYWELL) sa KODYS SLOVENSKO® v roku 2012 kvalifikovalo ako Gold Total Solution Partner. Tento status je pre našich zákazníkov zabezpečením, že naša spoločnosť má odborníkov s bohatými vedomosťami o hlasovej technológii a produktoch spoločnosti Vocollect, ako aj s dostatkom praktických skúseností s implementáciou tejto technológie.
Kodys Slovensko Honeywell platinum partner logo
 
CISCO Select Certified Partner

Ďalej je KODYS SLOVENSKO® CISCO Select Certified Partner v regióne Juhovýchodnej Európy. To znamená, že ako kvalifikovaný partner je oprávnený predávať, inštalovať a poskytovať podporu CISCO riešeniam v Juhovýchodnej Európe.
 

certifikát CardPresso

KODYS SLOVENSKO® sa môže pochváliť certifikátom profesionálnej technickej podpory pre jeden z najpokročilejších softvérov pre návrh a tlač plastových kariet cardPressoZároveň sme autorizovaným distribútorom tohto softvéru v Slovenskej republike.