Naša ponuka

Informačné centrum

Člen IBCS Group

 

 


     

Viac informácií o našich riešeniach, produktoch a službách nájdete tu:

 


   

Verzia pre tlač Poslať linku

Spustenie WMS Accellos v Považskom cukri


Cukrovar Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej je spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a expedíciou cukru po celej Európe s viac ako 100 ročnou tradíciou, pričom zamestnáva 175 zamestnancov. Vo svojom expedičnom sklade denne vychystáva a balí niekoľko druhov balení rozčlenených na rôzne objemy, umiestnené v rôznych skladových lokáciách. Jednou zo základných požiadaviek odberateľov je včasnosť a presnosť expedície. Toto bol jeden z dôvodov, prečo bolo nutné systém skladovania a prípravy expedície z optimalizovať a  sprehľadniť.

Pre automatizácie procesov balenia a sledovania skladových zásob a prípravy expedície sa spoločnosť Považský cukor rozhodla používať systém riadeného skladu od spoločnosti WMS Accellos implementovaný spoločnosťou KODYS SLOVENSKO® s.r.o. v spolupráci s českým partnerom KODYS spol. s r.o.

Systém umožňuje vytvoriť automatickú správu skladovej prevádzky naprieč všetkými skladovými procesmi, počínajúc objednaním tovaru u dodávateľa a končiac expedíciou dodávky zákazníkovi. Je koncipovaný ako nadstavba existujúceho ERP systému.

Pre zefektívnenie konečnej fázy automatizácie a evidencie procesov balenia je v spoločnosti Považský cukor nainštalovaný automatický aplikátor etikiet so zabudovanou tlačiarňou ZEBRA 170 PAX spolu so snímacou bránou, v ktorej sú nainštalované vysokovýkonné priemyselné snímače firmy Accu-sort snímajúce čiarové kódy distribučných jednotiek na dopravníku.

Po procese balenia a paletizácie nasleduje nalepenie identifikačnej paletovej etikety . Systém umožňuje identifikáciu tovaru pomocou čiarových kódov v štandardnom formáte SSCC, pričom sú dáta automaticky importované do riadiaceho systému na ďalšie spracovanie.

 Pomocou prenosného terminálu MC 9090 sa paleta zaskladní na vopred určenú skladovú lokáciu. Aplikácia tvoriaca dátovú kostru integrujúcu obojsmerný tok dát medzi WMS Accellos, snímacou bránou, automatickým aplikátorom a MC9090, ktorá zabezpečuje komunikáciu na úrovni TCP/IP sa nazýva K-server a je vyvinutá a dodávaná spoločnosťou KODYS SLOVENSKO® s.r.o.

Denne Považský cukor vychystáva veľké množstvá a široký sortiment svojej produkcie nielen po Slovensku, ale aj celej Európe. Prioritou sa pri takýchto množstvách stáva prehľadnosť, optimalizácia skladových procesov a spätná dohľadateľnosť produktu, ktorú ponúka práve riešenie riadeného skladu Accellos WMS. Cukrovar Považský cukor a.s. patrí pod Nordzucker Group, ktorý má 11 cukrovarov po celej Európe a je druhým najväčším výrobcom cukru, viac informácií na http://www.nordzucker.sk/

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.