10 kľúčových bodov pre úspešnú implementáciu hlasu

V online časopise SupplyChainDigest sa objavil článok o desiatich významných bodoch, na ktoré by sa mal potenciálny užívateľ hlasovej technológie sústrediť, aby bola implementácia systému vykonaná čo najlepšie. V článku sa nachádza videorozhovor s viceprezidentom produktového manažmentu v spoločnosti Vocollect. Taktiež je k dispozícii na stiahnutie dokument, ktorý podrobne popisuje uvedenú kľúčové body.
Tu je stručný zoznam všetkých 10 kľúčových bodov:

1)  Vzdelajte sa ohľadne hlasových technológií

Skúsenosti ukazujú, že projekt má tým väčšiu šancu na úspech, čím viac informácií má spoločnosť a projektový tím o hlasovej technológii ešte pred jej vlastnou implementáciou. Znie to ako samozrejmosť, ale spoločnosti práve v tomto dosť často robia chyby. A to napr.:

hlbšie vedomosti o hlase má iba jedna osoba;

skryté obavy ohľadne novej technológie, pretože jej zamestnanci nerozumejú a majú neopodstatnené obavy, že na nich osobne bude mať jej nasadenie negatívny vplyv;

ľudia nerozumejú dlhodobým pozitívnym prínosom;

zamestnanci zaujímajúci sa o technológiu o nej nemôžu komunikovať s vyšším vedením

2) Zistite, ako hlas zapadá do Vašej celkovej logistickej/distribučnej stratégie

Akákoľvek technológia by nemala byť skúmaná „izolovane“, ale či taktiež pomáha a ako veľmi splniť globálne ciele spoločnosti. Napríklad zatiaľ čo znižovanie nákladov má v týchto cieľoch najvyššiu prioritu, tak aj napriek tomu by sa nemalo zabúdať na ďalšie prínosy (napr. presnosť/užívateľské služby).

3) Uistite sa, že rozumiete Vašej technológii z hľadiska integrácie a jej limitov

Nový systém sa vždy bude napojovať na nejaký iný systém ako WMS či ERP. Niektoré systémy už sú pripravené na hlasové rozhranie, niektoré majú naopak nejaké (napr. aj procesné) obmedzenia. A čím viac užívateľ vie z hľadiska jeho limitov a integrácie, tak tým je väčšia šanca, že hlasový projekt bude uskutočnený bez problémov.

4) Urobte procesné mapovanie typu „As Is/To Be“

Na základe informácií o hlasovej technológii (viď bod 1) je dobré mať základnú predstavu o tom, akým smerom sa pri hlasovom procese uberať. Tzn., či proces nechať taký, aký je, alebo ho naopak zmeniť, aby bol potenciál hlasu maximálne využitý. Vedieť tieto informácie sa vyplatí ešte pred samotným výberom partnera pre implementáciu hlasu.

5) Postavte chytrý obchodný prípad

Dôležité je si uvedomiť, že cena nie je hlavným kritériom. Podstatné je sa zamerať na to, akú hodnotu dostanete za danú cenu. A ako rýchlo sa Vaše investície vrátia vďaka zníženým operačným nákladom. Prospešné je zapojiť do tohto procesu implementátorov hlasu. Oni Vás môžu dostať k aktuálnym užívateľom hlasovej technológie, ktorí majú skúsenosti s jeho prínosmi a tým pomôcť Vášmu obchodnému prípadu.

Ešte pred samotným formálnym výberom dodávateľa je dobré pozvať niekoľko potenciálnych implementátorov priamo do skladu a prediskutovať s nimi ciele, operačné prostredie apod.

6) Starostlivo vyberte implementačného partnera pre hlas

Existujú tendencie brať hlasové technológie ako za zavedené, spoliehať sa na to, že každý dodávateľ ich zvládne implementovať bez problémov a tým pádom sa rozhodovať iba na základe ceny. Avšak stále je veľký rozdiel medzi implementátormi a to nielen všeobecne, ale aj z hľadiska toho, že každý sa môže sústrediť na rôzne špecifiká. Existujú jednoduché parametre, podľa ktorých je možné dodávateľov porovnávať, niektoré z nich sú napr.:

ponuka hardvéru;

ponuka softvéru (podľa Vašich špecifických potrieb);

prístup k integrácii do existujúcej architektúry;

pružnosť systému v priebehu času;

podpora konkrétneho riešenia u Vášho poskytovateľa WMS/ERP;

dodávateľova finančná stabilita

7) Priraďte správne interné zdroje a definujte metriku

Stáva sa, že pre úspech projektu sa naplánujú nejaké zdroje a priamo pri jeho implementácii tieto zdroje nie sú k dispozícii v takej miere, s ktorou sa počítalo. Je potrebné sa tomuto vyvarovať. Taktiež je dôležité si na začiatku stanoviť merateľné ciele a počas projektu dôsledne trvať na ich dodržovaní.

8) Určite, že ktorý model implementácie je pre Vás najlepší

Jedna z výhod hlasovej technológie je, že je možné ju nasadiť veľmi rýchlo. Čiže závisí to na konkrétnom projekte a jeho charaktere a tento zrýchlený prístup nie je vhodný pre každého. Toto rozhodnutí je potreba nebrať na ľahkú váhu, pretože bude mať veľký vplyv nielen na priebeh projektu, ale aj na jeho výsledky.

9)      Pripravte harmonogram implementácie

Projekt má omnoho väčšiu šancu na úspech, keď je od začiatku stanovený hrubý plán (tzv. „roadmap“), ktorého je možné sa držať. Zároveň vytvorenie časovo rozfázovaného plánu pre nasadenie hlasového systému hneď na začiatku pomôže rýchlejšej implementácii tejto technológie.

10)   Sústreďte sa na projektové čísla

Dôležité je samozrejme sa snažiť dodržať, aby bol projekt včas a v rozpočte. Avšak rovnako dôležité je, aby boli dosiahnuté vopred definované ciele. Často sa zabúda práve na toto hľadisko. Väčšina užívateľov hlasu by podporila malé časové zdržanie, ak by to znamenalo prekonanie stanovených cieľov.