Aké sú 4 hlavné výhody NIVY WATCH?

Nové metódy a technológie na zlepšenie všetkých aspektov práce zamestnancov sa neustále vyvíjajú. Práve inteligentné hodinky NIVY WATCH sú jednou z týchto nadchádzajúcich obchodných technológií. Výrazne pomáhajú transformovať podniky a pracovné procesy tak, aby priniesli prospech zamestnancom aj zamestnávateľom.

KODYS SLOVENSKO - NIVY Watch aktualita

Tu sú 4 hlavné výhody týchto smart hodiniek pre biznis:

Optimalizácia práce

Údaje zhromaždené v inteligentných hodinkách ako sú trasy, kroky, čas alebo činnosti sa dajú neskôr analyzovať a použiť na optimalizáciu pracovných procesov v podniku a zvýšiť tak bezpečnosť a produktivitu zamestnancov. S týmito informáciami je možné okamžite pracovať a riešiť problémy s pracovným výkonom alebo jeho poklesom. Procesy a pracovný tok sa dajú prispôsobiť a optimalizovať upozornením zamestnancov.

Produktivita

Produktivitu zamestnancov je možné zvýšiť významnými zmenami pracovných schém. Každý zamestnanec má niekoľko úloh, ktorých sa musí zúčastniť a niekedy ich sledovanie môže byť náročné. Kompaktné hodinky, ktoré má každý zamestnanec na ruke počas celej pracovnej doby sa ľahko obsluhujú. Všetky informácie sú rýchlo dostupné, obe ruky sú voľné a zamestnanci nemusia manipulovať s inými veľkými zariadeniami, čo ušetrí čas a zvýši ich produktivitu.

Komunikácia

Včasná komunikácia je kľúčová v bežných ale aj v núdzových pracovných situáciách, aby bola zaistená bezpečnosť zamestnancov. Vibrovanie hodiniek upozorní zamestnancov na dôležité správy, či aktualizácie.  Táto forma komunikácie šetrí čas, pretože zamestnanci môžu okamžite odpovedať krátkou vopred naprogramovanou správou.

Zdravie a bezpečnosť

Pretože nositeľné senzory monitorujú pohybové aj zdravotné údaje, tieto môžu pomôcť v bezpečnosti na pracovisku, pri detekcii a prevencii nehôd. Zamestnanci môžu byť upozornení na potenciálne krízy, nebezpečenstvá alebo zdravotné riziká prostredníctvom núdzových upozornení prenášaných do hodiniek. Detekcia nehôd môže byť rýchlejšia stlačením núdzového tlačidla na hodinkách alebo detekciou neobvyklých zdravotných, pohybových abnormalít v nebezpečných oblastiach. Zamestnávateľ potom môže použiť predchádzajúce údaje o zdraví a zraneniach na navrhnutie preventívnych opatrení proti úrazom.

 

Zistite viac informácií o NIVY WATCH 

Neváhajte nás kontaktovať.