Certifikát Advanced Printer Repair Specialist

Vážime si certifikát Advanced Printer Repair Specialist level for Label printers predovšetkým ako ocenenie našej veľmi dobrej vzájomnej spolupráce so Zebra Technologies. 

Naším chlapcom blahoželáme a ďakujeme.