Falšovatelia liekov dostanú po prstoch

Už o necelý rok vstúpi do platnosti celoeurópska legislatíva (smernica 2011/62/EÚ), ktorá má zabrániť tomu, aby sa k pacientom dostávali nebezpečné falzifikáty. 

V praxi to znamená, že na obaly liekov budú umiestnené ochranné prvky, ktoré sa budú skladať z unikátneho 2D kódu typu GS1 Datamatrix.
Každé snímacie miesto bude potrebné vybaviť snímačom 2D kódov. 
 

Pre jednoduchšiu a plynulú implementáciu projektu SOOL vám prinášame prehľad snímačov vhodných snímať unikátne 2D kódy. 

Kodys Slovensko - projekt SOOL - EÚ smernica 2011/62/EU predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca