FM Camp sa vydaril!

Pre nás prvý ročník 2-dňovej konferencie FM Camp dopadol naozaj úspešne, o čom svedčí aj veľké publikum a veľa otázok. V prvý deň zaujala prezentácia EVIDEI Asset Management v spolupráci so spoločnosťou DS PROPERTY. Náš kolega Michal Iľaš porozprával o benefitoch evidencie a inventarizácie majetku pomocou čiarových kódov a RFID technológie. Druhý deň konferencie sme ukončili prezentáciou Branislava Kalinu o riešení NIVYWatch. Otázky sa sypali z každej strany a ani náš stánok neostal prázdny.