IBCS Group a SPICA Group sa spojili do Aliancie

IBCS Group, popredný systémový integrátor riešení v oblasti automatickej identifikácie na trhu priemyselnej a podnikovej mobility v strednej Európe a SPICA Group, vedúci poskytovateľ digitálnych transformačných riešení pre riadenie dodávateľského reťazca (Supply Chain Management, SCM) a riadenie pracovných zdrojov (Work Force Management, WFM) na Jadrane, oznámili uzatvorenie strategického partnerstva, s cieľom globálne ponúkať zákazníkom unikátnu kombináciu ich spoločných riešení, skúseností a služieb.

Členovia Aliancie sú schopní poskytovať komplexné riešenia pre riadenie celého dodávateľského reťazca, naprieč všetkými krajinami, medzi troma morami – Baltickým, Jadranským a Čiernym.

Kodys Slovensko spica ibcs alliance cee map

Hlavný cieľ Aliancie

„Hlavným cieľom Aliancie je poskytnúť najvyššiu úroveň služieb pre zákazníkov vo všetkých desiatich krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Partnerstvo medzi týmito trhovými lídrami vytvára unikátny, vysoko skúsený pracovný tím a spolu s veľkosťou a rozsahom oboch partnerov nám to pomôže dodávať globálne pôsobivú hodnotu pre našich cenných zákazníkov“, hovorí Brian Marcel, predseda IBCS Group.

„V poslednej dekáde sa obaja partneri stali hlavnými hráčmi na ich čiastkových trhoch. Spojenie skupín SPICA Group a IBCS Group nám spoločne dáva prístup do ďalších krajín, spolu s inou dimenziou vzťahu so zákazníkmi. V Európe nie je iná organizácia, ktorá by poskytla takú širokú a hlbokú znalosť procesov dodávateľského reťazca na takto veľkom území“, povedal Tone Stanovnik, prezident SPICA Group.

Benefity pre zákazníkov

Vďaka Aliancii IBCS·SPICA získavajú zákazníci prístup k rozsiahlym vedomostiam, skúsenostiam a popredným riešeniam dodávateľsko-odberateľského reťazca. Aliancia IBCS·SPICA zaručuje nielen unikátne riešenia zlepšujúce logistické procesy, ale aj údržbu a servis na najvyššej úrovni v celom regióne, vždy v miestnom jazyku. Kombinovaný tím Aliancie teraz pozostáva z 300 expertov v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, mobilných aplikácií a automatickej identifikácie s viac ako 25 rokmi skúseností.

Viac o IBCS Group

Cez Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Českú republiku a Slovensko poskytuje skupina IBCS Group komplexné riešenia pre zvyšovanie výkonnosti, efektivity a produktivity spoločností, redukuje náklady a vytvára konkurenčné výhody pre svojich zákazníkov. Členovia IBCS Group sú IBCS Poland, BCS Bulgaria, IBCS Hungary, KODYS a KODYS SLOVENSKO. Tím expertov zo skupiny zahŕňa viac ako 180 ľudí, ktorí spoločne vytvárajú celistvé riešenia a ich integráciu v oblastiach dodávateľsko-odberateľským reťazcov.

Viac o SPICA Group

Skupina SPICA Group je popredný poskytovateľ digitálnych transformačných riešení pre riadenie dodávateľského reťazca a riadenie zamestnancov v oblasti Jadranu. Viac ako 100 expertov pracuje v spoločnostiach, alebo pobočkách v Záhrebe, Ľubľane, Belehrade, Sarajeve, Skopje, Podgorici a Londýne. Riešenia skupiny pomáhajú zvyšovať efektivitu a agilnosť  procesov vo výrobe, doprave, logistike a maloobchode pozdĺž celým reťazcom. Kľúčovou oblasťou je tiež manažment pracovných zdrojov v spoločnostiach podnikajúcich v cestovnom ruchu, bankovej sfére a v štátnej správe na juhovýchode Európy.