Najlepší spôsob akým formovať odborníkov, je venovať im čas

Nastal čas vrátiť sa do školských lavíc, avšak tentokrát  podeliť sa o naše know-how.

Naša spoločnosť každoročne organizuje pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave praktický workshop nazvaný  Sklad bez pera a papiera alebo Warehouse Management System.

Kodys Slovensko - praktický workshop Sklad bez pera a papiera - Warehouse Managment System
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. vytvára vhodné podmienky pre stretnutia študentov a odborníkov. Poslucháčom Ekonomickej univerzity sa tak naskytne pohľad do reálnych aplikácií uľahčujúcich každodenné operácie v sklade. Majú tak možnosť získať praktické skúsenosti od odborníkov, ktorí živo iniciujú prepojenie teórie s praxou.

Kodys Slovensko - praktický workshop Sklad bez pera a papiera - Warehouse Managment System

Naši kolegovia si pre študentov pripravili interaktívne ukážky práce v riadenom sklade (Warehouse Management System), ako aj ukážky hlasom riadených operácií. Na konci workshopu sme študentov otestovali kvízom, ktorý bol zameraný na od prezentované informácie.

Kodys Slovensko - praktický workshop Sklad bez pera a papiera - Warehouse Managment System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebojíme sa pozerať do budúcnosti, nakoľko kvíz mal veľký úspech a naše poznatky padli na úrodnú pôdu :)