Odporúčame minimalizovať osobné odbery

Vážení zákazníci,
 
Pomôžte chrániť seba a svoje okolie.
 
Rešpektujeme nariadenia a všeobecné odporúčania kompetentných orgánov v súvislosti so šírením vírusu COVID-19.
Prevádzka spoločnosti pokračuje zatiaľ bez obmedzení, k spomaleniu šírenia koronavírusu však našim zákazníkom odporúčame minimalizovať osobné odbery tovaru u nás na prevádzke a využiť prepravu kuriérskou službou.
V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom dodávok nás neváhajte kontaktovať na obchod@kodys.sk.
 
Každý z nás môžeme prispieť k spomaleniu šírenia koronavírusu zodpovedným a ohľaduplným správaním.