Opäť sme úspešne prešli ISO certifikáciou

KODYS SLOVENSKO - certifkácia ISO 9001:2015 a 14001:2015
Už niekoľko rokov udržuje spoločnosť KODYS SLOVENSKO vysokú kvalitu poskytovaných služieb a produktov zákazníkom, dodržiavaním zásad a plnením požiadaviek normy systému manažérstva kvality.

S radosťou Vás informujeme, že sme opäť úspešne prešli certifikáciou systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015.