Príďte sa na nás pozrieť na konferenciu FACILITY MANAGMENT 2019

Vedecko – odborné podujatie na tému Kvalita vo facility managemente, prichystala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

Príďte sa nás pozrieť na konferenciu FACILITY MANAGMENT 2019

Uvedomujeme si, že jednou z dôležitých úloh správcovských spoločností je mať majetok svojich zákazníkov pod kontrolou.  Na konferencii predstavíme naše riešenie EVIDEI, ktoré umožňuje evidenciu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku. Užívateľ tak získava ucelený prehľad o majetku a navyše zavedením čiarových kódov alebo RFID technológie zrýchli a spresní proces inventarizácie.  Je to teda Ideálny nástroj pre každého správcu majetku v akomkoľvek odvetví. Okrem predstavenia samotného riešenia sa s účastníkmi zároveň podelíme o naše skúseností s implementáciou tohto riešenia u našich zákazníkov.

Radi by sme pozvali všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

V prípade, že ste sa ešte nezaregistrovali, stále máte možnosť tak urobiť. Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 23.9. 2019.

Program a prihlášku nájdete TU

Vidíme sa 30.9. – 1.10.2019 na Štrbskom plese!