Rok 2020 bol plný zmien a výziev

Milí zákazníci, kolegovia a priatelia,

ťažký rok 2020, ktorý priniesol dramatické zmeny do našich životov je za nami. Verím, že všetci s optimizmom hľadíme na rok 2021, kedy dostaneme pandémiu pod kontrolu a život, na aký sme zvyknutí, sa vráti do normálu.

Rok 2020 bol rokom plným zmien a výziev ako sa prispôsobiť pandemickej situácii, aby naše rodiny, priatelia a práca utrpeli čo najmenej. V KODYSE SLOVENSKO sme zareagovali na túto bezprecedentnú situáciu okamžite a naše aktivity sme preniesli do on-line priestoru.  Samozrejme, že kybernetický priestor nikdy nenahradí osobné stretnutia. Udržiavanie a budovanie vzťahov na diaľku je komplikované, ale spoločne sme to zvládli.

V roku 2021 očakávame významný nárast e-commerce a s tým súvisiaci rast logistických služieb, kde bude stále väčší dôraz na automatizáciu a optimalizáciu procesov vo výrobe, v skladoch a preprave tovaru. Veríme, že našimi riešeniami a technológiami pomôžeme opäť zákazníkom znížiť náklady a zvýšiť produktivitu ich podnikania, tak aby sa na nás mohli naďalej s dôverou obracať.

Prajem vám do roku 2021 hlavne veľa zdravia, šťastia, životného optimizmu a dúfam,že sa čo najskôr budeme môcť osobne vidieť na našich stretnutiach,  odborných seminároch, workshopoch alebo len tak na „pive“.

Aj v tomto roku bude našim hlavným cieľom poskytovať vám služby v najvyššej kvalite a prinášať inovatívne a odborné riešenia tak, aby sme sa stali vašim dôveryhodným partnerom.

 

    Michal FIŠER                                                                                                                                                              

Kodys Slovensko - Michal Fišer - riaditeľ