Rozbehnutie automatizácie v automobilke Jaguar Land Rover

Britská automobilka Jaguar Land Rover spustila výrobu v jednom zo svojich najmodernejších závodov v Nitre.

Sme hrdí na to, že sme mohli byť súčasťou tohto zložitého procesu. Inštaláciou našich technológií sme prispeli k automatizácii a urýchleniu skladových procesov jedného z kľúčových hráčov na slovenskom trhu.

Kodys Slovensko - rozbehnutie automatizácie v automobilke Jaguar Land Rover - terminály VC80 značky Zebra
 
Kodys Slovensko - vybavenie vysokozdvižných vozíkov terminálmi VC80 v Jauguar Land Rover

 

 

 

 

 

 

 

Približne 120 vysokozdvižných vozíkov bolo vybavených terminálmi VC80 značky Zebra, ktoré predstavujú špičku vo svojej triede.

Vzhľadom na to, že zariadenia sa stávajú mechanickou i elektronickou súčasťou vybavenia vysokozdvižnej techniky, podmienkou úspešnej integrácie bola veľmi úzka spolupráca našich kvalifikovaných technikov s jej dodávateľom. Už pri výrobe každého typu vysokozdvižného vozíka bolo potrebné počítať s touto technológiou a precízne naplánovať každý technický detail, ako aj zohľadniť všetky aspekty súvisiace s bezpečnosťou. 

Kodys Slovensko - vybavenie vysokozdvižných vozíkov terminálmi VC80 v Jauguar Land Rover

Sme veľmi radi, že aj vďaka príkladnej spolupráci všetkých zúčastnených strán, sa túto neľahkú úlohu podarilo úspešne zrealizovať.