RTLS riešenie alebo umelá inteligencia v podnikoch

RTLS - (Real-time locating systems) možno definovať ako modernú a nadčasovú technológiu, ktorá umožňuje monitorovanie pohybu objektov v definovanom priestore a v reálnom čase. Väčšinou sa takýto monitoring deje vo vnútri budov, hál alebo v iných objektoch. Svojou spôsobom možno povedať, že svojou filozofiou dopĺňa Global Positioning System (GPS). Podľa nášho názoru je RTLS technológia inteligentným riešením na zlepšenie vzájomnej využiteľnosti informácií, zvýšenie efektivity podniku a bezpečnosti pri práci a trvalé úspory nákladov. Súčasne sa tak maximalizuje výroba a zrýchlia sa dodávky na trh. Vďaka uvedeným faktorom je RTLS technológia využiteľná nielen v priemysle ale vysoké uplatnenie si nájde aj v logistických centrách.

KODYS SLOVENSKO® má ambíciu zvýšiť záujem o toto inteligentné RTLS riešenie a preto sme hrdí na našu spoluprácu so spoločnosťou SEWIO NETWORKS s. r. o.. Stali sme sa tak implementačným partnerom pre Slovenskú republiku.  

Viac o RTLS TU