seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI

Optimalizácia logistických procesov je stále veľmi aktuálna téma. Svedčí tomu aj vysoká účasť na našom seminári „RIADENÝ SKLAD V PRAXI“, ktorý sa konal v kongresových priestoroch hotela SENEC.
Účelom seminára bolo podeliť sa o skúsenosti, ktoré má naša spoločnosť pri zavádzaní systému WMS. O jeho úspešnosti hovorí nielen bohatá účasť, ale aj diskusia, ktorá prebiehala po skončení prezentácií.
 
KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019
  
KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminár otvoril Michal Fišer - riaditeľ spoločnosti KODYS SLOVENSKO, ktorý účastníkov privítal a  zároveň v krátkosti predstavil našu spoločnosť. 
Následne si zobral slovo obchodný riaditeľ Branislav Kalina, ktorý tak otvoril prvý blok prezentácií a odprezentoval fungovanie, princípy a výhody systému WMS.

Jeho prezentácie boli obohatené živými ukážkami príjmu a vychystávania tovaru. Zároveň odprezentoval i manažérske reporty, ktoré ocenia najmä manažéri a vedúci skladov.

KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019

  
KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V časti "WMS očami zákazníka", ktorú viedla manažérka logistiky spoločnosti PHARMACOPOLA  Henrieta Holá, mali návštevníci možnosť položiť praktické otázky ohľadom WMS. Spoločnosť PHARMACOPOLA je slovenská distribučná spoločnosť s viac ako 10 000 položkami na sklade, u ktorej sme úspešne implementovali Highjump Warehouse Edge.
 
Po krátkej prestávke nasledovala prezentácia spoločnosti BITO, ktorá prezentovala aktuálne trendy v regálových systémoch. Vhodný regálový systém výrazne zvyšuje produktivitu v sklade.
Štandardmi GS1 v logistke nás previedol Peter Kolarowzski - konzultant štandardov GS1 Slovakia a nové globálne trendy v oblasti logistiky a skladovania predstavil Boris Keszeg - Account Manager pre CZ&SK zo Zebra Technologies.

KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019
  
KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalšie stretnutie na jar. 

KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019
  
KODYS SLOVENSKO - seminár RIADENÝ SKLAD V PRAXI 21.11.2019