Šťastný nový rok 2020

Milí zákazníci, partneri a kolegovia,

rád by som vám v celom nastupujúcom období roku 2020 zaželal v prvom rade veľa zdravia, úspechov a pohody medzi svojimi najbližšími i spolupracovníkmi.

Prajem nám všetkým, aby sme využili príležitosti, ktoré nám nový rok ponúkne.

Verím, že nám i naďalej zachováte svoju priazeň.

 

Kodys Slovensko - Michal Fišer - riaditeľ

 

Michal FIŠER

Konateľ a riaditeľ spoločnosti