Účasť na Zebra EMEA Virtual Partner Conference 2020

On-line svet a využívanie moderných technológií, aj to je svet budúcnosti obchodu. Aktuálna situácia okolo COVID-19 tento trend len podporila.
 
Sme presvedčení, že ani tá najlepšia virtuálna forma nemôže nahradiť ľudský kontakt. Uvedomujeme si však, že je dôležité pružne zareagovať na potreby a požiadavky spotrebiteľa súčasnej doby. Využili sme preto pozvanie nášho dlhoročného partnera Zebra Technologies a stali sme kľúčovým sponzorom Zebra EMEA Virtual Partner Conference 2020. Akciu sme prijali ako skvelú príležitosť vyskúšať nové riešenie, ktoré naznačuje budúci trend v komunikácii.
 

Koncom júna organizovala Zebra Technologies – (svetový líder na trhu v oblasti snímačov a tlačiarní čiarových kódov, odolných mobilných terminálov a systémov RFID) prvý krát vo svojej histórii konferenciu, ktorá bola plne v online priestore. Vysielalo sa z virtuálneho štúdia, pričom jednotliví rečníci sa pripájali z rôznych krajín sveta. V dvoch sálach odzneli prednášky od 29 spíkrov z riadiaceho tímu EMEA spoločnosti Zebra Technologies s bohatými skúsenosťami zo svojej oblasti. Prezentáciu produktových noviniek uviedlo 12 vystavovateľov Zebra Technologies, 16 partnerských stánkov a zaregistrovaných bolo až 3 000 účastníkov! Networking nahradili chatovacie miestnosti, kde boli k dispozícií aj naši kolegovia a odpovedali účastníkom na ich otázky.

 
V  našom virtuálnom stánku sme prezentovali riešenie na správu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku EVIDEI. Tešíme sa koľkých záujemcov stánok pritiahol. Je to pre nás ďalšia motivácia a výzva pri vývoji tohto sofistikovaného riešenia.
 
Pre vašu predstavu ako vyzeral náš virtuálny stánok
 
Sme naozaj radi, že sme sa konferencie zúčastnili. Vytváranie celosvetových trendov je súčasťou inovácií, ktoré sa našim zákazníkom snažíme prinášať.
Tento spôsob komunikácie vnímame veľmi pozitívne najmä z hľadiska budovania zahraničných obchodných vzťahov s existujúcimi i novými partnermi. Ukázalo sa, že naozaj nie je nutné tak veľa cestovať a týmto krokom prispejeme k ochrane životného prostredia.