Vrátili sme sa do školských lavíc

Každoročne naša spoločnosť organizuje pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave workshop zameraný na praktické ukážky práce v riadenom sklade s názvom "Sklad bez pera a papiera alebo Warehouse Management System". A ani tento rok nebol výnimkou, hlavne vďaka pánovi rektorovi Prof. Ing. Ferdinandovi Daňovi, PhD., ktorý živo iniciuje prepojenie teórie s praxou. Študentom sa tak naskytne pohľad do reálnych aplikácií uľahčujúcich každodenné operácie v sklade.

Naši kolegovia si pre študentov pripravili interaktívne ukážky práce v riadenom sklade (tzv. Warehouse Management System), ako aj ukážky hlasom riadených operácií. Keďže ani v logistike nie je o nové technológie núdza, pridali sme tento rok ukážku novej technológie RTLS. Real-time locating systems (RTLS) možno definovať ako modernú a nadčasovú technológiu, ktorá umožňuje monitorovanie pohybu objektov v definovanom priestore a v reálnom čase. 

Na konci workshopu sme sa študentov opýtali, ktoré aplikácie sa im najviac páčili a kde by si vedeli predstaviť ich implementáciu. Milo nás prekvapili odpovede, kde si študenti vedeli predstaviť zavedenie inteligentných aplikácii práve v ich budúcich firmách.

Kodys Slovensko workshop EUBA 12042017
 
Kodys Slovensko workshop EUBA 12042017