Bez WMS je sklad zastaraný

Rastúci objem a sortiment skladovaných a distribuovaných tovarov, požiadavky na rýchlosť, presnosť a aktuálnosť informácií – to sú hlavné faktory, ktoré často rozhodujú o úspešnosti a spoľahlivosti celého dodávateľsko-odberateľského reťazca.
 
Michal Fišer, riaditeľ spoločnosti KODYS SLOVENSKO® hovorí vo februárovom čísle Transport a Logistika o zavádzaní WMS do firemných skladov.