Chránime životné prostredie

Prispievame k ochrane životného prostredia

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® sa chce aktívne podieľať na ochrane životného prostredia, a preto zabezpečuje separovaný zber hardvérových zariadení predávaného produktového portfólia, ale i obdobných zariadení iných značiek.

Nepotrebné, nefunkčné či opotrebované hardvérové zariadenia sa môžu stať nebezpečným odpadom s negatívnymi dôsledkami na životné prostredie a zdravie ľudí. Naša spoločnosť zabezpečí za vás, že tieto elektrozariadenia budú spracované ekologickým spôsobom.

Spätný odber hardvérových zariadení

Do skupiny hardvérových zariadení, ktoré prevezmeme od vás na ďalšie separované spracovanie a recykláciu patria predovšetkým termo a termotransferové tlačiarne, snímače čiarových kódov, prenosné terminály na zber dát, komponenty rádiových sietí a ich príslušenstvo vrátane batérií.

Ak sa rozhodnete pre nákup nových zariadení v našej firme, odpočítame vám z ich ceny hodnotu prinesených čiastočne funkčných zariadení, resp. upotrebiteľných častí nami ponúkaných značiek.

Pri nákupe nových zariadení prevezmeme od vás bezplatne i obdobné zariadenia iných značiek, ktoré mienite nahradiť novými z našej ponuky.

Plne nefunkčné zariadenia nami predávaných značiek od vás bezplatne prevezmeme a zabezpečíme ich spracovanie ekologicky vhodným spôsobom aj v prípade, že si u nás nemienite kúpiť ihneď nové zariadenie. Túto službu poskytuje naša spoločnosť nad požiadavky ustanovené zákonom o odpadoch.

Veríme, že privítate našu snahu správať sa šetrne k nášmu životnému prostrediu a využijete túto možnosť aktívne sa podieľať na jeho ochrane.

Bližšie informácie o systéme spätného odberu vám radi poskytnú pracovníci Sekcie technickej podpory a zákazníckeho servisu na tel. č. 02/4342 3844, resp. e-mail: servis@kodys.sk.