Evidencia zdravotníckej techniky

Riešenie vhodné pre
 
  • nemocnice
  • polikliniky
  • iné väčšie zdravotnícke zariadenia

 

Evidencia údajov o zdravotníckej technike

Toto riešenie poskytuje evidenciu všetkých potrebných údajov o jednotlivých kusoch zdravotníckej techniky, štandardne ide o prístroje a nástroje používané k liečbe. Nejde iba o evidenciu údajov o zariadení, ale najmä o evidenciu všetkých úkonov, ktoré boli so zariadením vykonané. Najčastejšie sú to pravidelné i nepravidelné kontroly, opravy, kalibrácie a skúšky. Systém pomáha personálu sledovať termíny povinných kalibrácií a ďalších úkonov. S dostatočným predstihom upozorní obsluhu na zariadenie, pri ktorom je nutná pravidelná kontrola, či kalibrácia. Taktiež systém automaticky upozorňuje na situácie, keď  niektorý z termínov kalibrácie, či kontroly nebol uskutočnený.
 
Kodys Slovensko evidencia zdravotníckej techniky

 


Evidencia liečebných procedúr viazaných na konkrétnych pacientov

O každej liečebnej procedúre sú vedené a archivované prehľady, vrátane použitej zdravotníckej techniky. Je tu teda možnosť kedykoľvek spätne dohľadať koľkokrát sa daný pacient v zdravotníckom zariadení liečil, aká zdravotná technika bola použitá k jeho liečbe a kto rozhodol o jej použití.
 

Inventúra zdravotníckej techniky pomocou čiarového kódu

Systém tiež dokáže inventarizovať zdravotnícku techniku pomocou mobilného terminálu. K tomuto procesu slúžia špeciálne etikety, ktorými je označené každé sledované zariadenie. Štítky sa zo systému vytlačia a polepia sa nimi zariadenia určené na evidenciu a následnú inventúru. Personál potom pri inventúre prechádza po miestnostiach a sníma čiarový kód do zariadenia. V tomto spôsobe inventúry nie je potrebné zapisovanie na papier, nakoľko je už všetko zaznamenané v informačnom systéme. Preto oproti klasickej papierovej inventúre šetríme čas a znižujeme chybovosť.
 
 
Ak vás naše moderné riešenie zaujalo, radi vám pomôžeme získať viac informácií.
Neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.