Generovanie čiarových kódov

Čiarový kód ako prostriedok automatickej identifikácie je snímaný snímačmi čiarových kódov rozličnej konštrukcie a kvality a v rozličných, často extrémnych podmienkach. Preto musí byť vytlačený v čo najvyššej kvalite a v súlade s platnými technickými normami.
 
Rozličné polygrafické technológie tlače obalových materiálov sa líšia okrem iného aj kvalitou tlače. Preto treba nevyhnutne venovať zvýšenú pozornosť už kvalite predlôh čiarových kódov, ktoré sa použijú vo výslednej grafickej úprave spotrebiteľského obalu.
 
Kedysi sa pre tlač čiarových kódov vyhotovovali tzv. fimlmastre na špeciálnych osvitových jednotkách s veľmi vysokým rozlíšením, ktoré sa potom manuálne montovali do osvitov. Dnes sú k dispozícii špeciálne programy, ktoré generujú čiarové kódy v normalizovaných parametroch a exportujú ich v elektronickej podobe do najbežnejších formátov, pre ich priame vloženie do kompletnej grafiky.
 
Tlačiarňam, grafických štúdiám, reklamným agentúram a podobným pracoviskám, ktoré menej často pripravujú predlohy pre tlač rozličných čiarových kódov, ponúkame vygenerovanie čiarových kódov v elektronickej podobe. Takto dodané kódy sú pripravené podľa budúcej technológie tlače, vrátane tzv. čiarovej redukcie a všetkých normalizovaných parametrov v dohodnutom formáte, aby sa jednoducho dali importovať do najbežnejšie používaných grafických programov. Môžu to byť jednotlivé kódy, série podľa zadanej postupnosti, alebo podľa údajov z dodanej databázy.
 
Súbory čiarových kódov možno importovať do prakticky všetkých najbežnejších grafických programov, ako napríklad PageMaker, Freehand, PhotoStyler, Quark XPress, Ventura Publisher, CorelDraw, WordPerfect, AmiPro, Microsoft Office a i., a to v najčastejšie používaných formátoch eps, ai, wmf, bmp a i.
 
Kodys Slovensko čiarový kód RFID
Podľa potrieb si možno vybrať niektorý z 1D alebo 2D kódov:
BASE 32 (Italian Pharma) 
Belgian Pharma, Bookland ISBN 
Codabar 
Code 128 
Code 39 Regular & Full ASCII 
Code 39 CIP (French Pharma) 
Code 49 
DataMatrix 
Dot Code-A 
EAN-13 
EAN-13+
EAN-128 
EAN-13 Israel
EAN-13 Special 
EAN-8, FIM 
HRI 
Interleaved 2/5 
ISSN, ITF-14
ITF-14 Israel
ITF-14 Old Style
LEB Code, MS-7 (Marks & Spencer) 
MaxiCode 
MSI 
NDC 
ODETTE 
Panasonic Video 
Pharmacode (Laetus) 
PDF-417
Postnet
Spanish Pharma CCP & SCP
Sick
UCC/EAN-128
UPC-A
UPC-A+UCC-128 (Coupons)
UPC-E & USD-5
 
 

Radi vám pomôžeme získať viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.