Identifikácia osôb

Zviditeľnite značku a komunikáciu vašej spoločnosti

Každý z nás sa už určite stretol s plastovými identifikačnými kartami, ako sú napríklad kreditné karty, rozličné členské kartykarty na vstup do objektov (tzv. prístupové systémy), či karty na identifikáciu zákazníka a pod.
 
Kodys Slovensko identifikácia osôb
Tzv. veľké polygrafické technológie, ako je napr. ofset, umožňujú tlačiť vysokokvalitné a rovnaké karty vo veľkých počtoch. Nevýhodou tejto technológie však je, že neumožňuje personifikáciu kariet. Aby identifikačná karta splnila svoje poslanie, musí každá niesť konkrétnu nezameniteľnú informáciu. Táto informácia obsahuje väčšinou názov a logo firmy, adresu, kontaktné údaje a tiež identifikáciu držiteľa - teda jeho meno, prípadne fotografiu, identifikačné číslo a niektoré ďalšie požadované informácie.
Takto personifikované karty netreba zvyčajne tlačiť vo veľkých počtoch, ale jednotlivo, veľmi rýchlo a operatívne, napríklad na počkanie pri vystavovaní zmluvy novému klientovi, pri prijatí nového pracovníka a pod. Pre tieto účely sa najčastejšie používajú malé stolové tlačiarne plastových kariet, ktoré umožňujú vytlačiť i jedinú kartu s ľubovoľnou grafikou a s údajmi pre konkrétneho používateľa. Veľmi výkonné a zároveň cenovo dostupné sú tlačiarne plastových kariet od americkej spoločnosti Zebra Technologies, a to hlavne pre ich vysokú spoľahlivosť, jednoduchú obsluhu a šetrený prístup k životnému prostrediu. Tlačiarne značky ZEBRA sa ponúkajú vo viacerých verziách - ako jednofarebné i plnofarebné, s automatickým prevrátením karty pre obojstrannú tlač, či s následným laminovaním, alebo nanesením bezpečnostnej holografickej fólie. Využívajú technológiu termotransferovej, sublimačnej a retransferovej tlače, pričom pri rozlíšení 300 DPI dokážu tlačiť plnofarebnú grafiku. Pri jednofarebnej tlači vytlačia niektoré modely viac ako 1000 kariet za hodinu, pri plnofarebnej tlači až 150 kariet za hodinu, čo je kapacita, ktorú naplno využije asi máloktorý užívateľ. 
 

K tlačiarňam sa odporúča používať program CardStudioTM od spoločnosti ZEBRA, alebo pokročilejší softvér CardPresso. Užívateľ si navrhne akúkoľvek vlastnú grafickú úpravu karty a program komunikuje i s externými databázami, takže pri vystavovaní kariet pre viacerých klientov možno využiť automatické prepojenie s existujúcimi databázami. Pre menej náročné aplikácie je k dispozícii klasický driver pre prostredie Windows, ktorý umožňuje tlačiť i z bežných kancelárskych, resp. grafických programov.
Pre automatizované spracovanie informácie môže plastová karta obsahovať čiarový kód, magnetický záznam i programovateľný bezkontaktný čip. Podľa zvolenej verzie tlačiarne možno súčasne s tlačou nahrávať magnetický i čipový záznam.

Najbežnejším použitím tejto modernej technológie je tlač personifikovaných členských a zákazníckych kariet, kariet pre prístupové systémy a iných identifikačných kariet s čiarovým kódom, ktorý je ako najlacnejšie médium nositeľom informácie pre následné automatizované snímanie, napríklad rozličnými štrbinovými snímačmi. Vyššiu ochranu i kapacitu dát poskytuje magnetický záznam s obdobným „čítaním“. Na karte môže byť vytlačená i plnofarebná fotografia získaná dnes bežným digitálnym fotoaparátom.

 

Prezentačné použitie

vizitky
klubové karty
zľavové karty - vernostné karty
návštevné karty a identifikačné karty na konferenciách a seminároch
prezentačné karty
klientské karty ako marketingový nástroj

 

Identifikačné použitie

vernostné karty v obchodnej a servisnej sieti
dochádzkové systémy
permanentné vstupenky, zákaznícke karty
platobné karty
parkovacie karty (s možnosťou automatického otvárania závory)
karty oprávňujúce k vstupu do budov
karty ako identifikácia produktu (na karte sú zakódované všetky dôležité údaje o výrobku – výrobné číslo, konfigurácia, dátum predaja, predajca a i.)
 

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® je držiteľom certifikátu Zebra Card Specialist Partner pre oblasť riešení s použitím identifikačných plastových kariet.

 

Máte záujem o naše produkty a služby?

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.