Informácie o stránke

Radi privítame akékoľvek pripomienky a návrhy na zlepšenie tejto internetovej stránky i všetkých iných našich služieb, ktoré môžete poslať e-mailom na adresu marketing@kodys.sk, faxom na číslo 02/4341 2809 alebo priamo telefonicky na čísle 02/4341 3103.

Pre používanie informácií obsiahnutých na tejto stránke pozri tiež Vyhlásenie o používaní stránky a Ochrana vášho súkromia.