Inštalácia a konfigurácia zariadení

Inštalácia a konfigurácia zariadení

Súčasťou dodávky hardvérových zariadení by mala byť aj profesionálna konfigurácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie. Jedine tak je možné zaistiť bezproblémové nasadenie, prípadne prechod na modernejší hardvér a softvér. Okrem vzdialenej správy mobilných zariadení preto zabezpečujeme aj servisné služby pri uvedení novej techniky do reálnej prevádzky.

Okrem úvodného nastavenia tzv. staging ide najmä o konfiguračné balíčky alebo nastavenia zariadenia na mieru špecifickým potrebám. Vďaka dostatočnému zaškoleniu obsluhy sa vyhnete mnohým problémom, ako napríklad poškodeniu techniky, nutnosti zastaviť výrobu počas prevádzky, chybovosti v evidencii skladových stavov, nadbytočnému využívaniu servisnej podpory, nadmernej spotrebe spotrebných materiálov a pod.

Špecifickú oblasť tvorí správa a diagnostika bezdrôtových zariadení (RF prepínačov a mobilných terminálov) a systémov vzdialenej správy. Ponúkame možnosť preškoliť vašich IT špecialistov, aby dokázali zaistiť administráciu a bezproblémový chod týchto zariadení a systémov vlastnými silami. V prípade potreby sa následne môžu kedykoľvek obrátiť na našu servisnú podporu.

Potrebujete poradiť?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.