Komponenty pre RTLS

UWB Kotva

Kodys Slovensko uwb kotva rtls technológia Sewio
Na presný odhad pozície mobilného tagu je potrebný predinštalovaný statický koordinačný systém, ktorý predstavuje sústava kotiev umiestnených väčšinou na stenách, stropoch, alebo regáloch. Koordinačný systém, predkonfigurovaný na RTLS Serveri obsahuje 3 súradnice – X, Y a Z.
Kotvy bývajú inštalované v gride so vzájomným rozstupom 20 metrov. Napríklad na oblasť s rozlohou 6000 m2 potrebujeme použiť približne 20 kotiev. Kotvám sa dajú nastaviť IP adresy, čím sa ich uvedenie do prevádzky zjednodušuje. Kotvy sú navyše prístupné aj cez HTTP rozhranie pre kontrolu ich funkčnosti a parametrov v prípade, ak už sú kotvy nainštalované. Napájanie je zabezpečené cez POE (Power over Ethernet), alebo cez mini USB konektor.

PDF icon anchor_datasheet_v0.3.pdf

 

UWB Tag

Kodys Slovensko UWB Tag - RTLS technológia Sewio

Tagy prenášajú v pravidelnom intervale UWB paket, ktorý sa spracováva okolitými kotvami. Tagy sú navrhnuté pre napájanie z batérie, ale môžu byť jednoducho napojené aj na externý zdroj. Obnovovaciu frekvenciu, rádiový kanál, vysielaciu silu a mnoho ďalších parametrov je možné nastaviť cez USB terminál,  alebo bezdrôtové rozhranie. UWB signál vysielaný tagom preniká cez nekovové materiály ako napr. suché steny, avšak môže byť výrazne ovplyvnený, ba dokonca absorbovaný betónovými stenami, alebo podlahami. Preto je pre optimálne a presné fungovanie RTLS systému potrebná priama viditeľnosť medzi kotvami a tagmi. Dosah tagu je približne 20-30 metrov v závislosti od konfigurácie.

Dostupné sú dva typy tagov

  • Li-Ion tag - napájaný z Li-Ion 600mAh nabíjateľnej batérie, integrovaný inerčný senzor (, plne konfigurovateľný cez terminál, alebo bezdrôtové rozhranie, vhodný pre logistické a športové aplikácie)
  • CR tag - kompaktné prevedenie, napájaný z gombíkovej CR batérie, nenabíjateľný, neponúka užívateľské nastavenia, vhodný pre projekty, ktoré vyžadujú veľké množstvo tagov.

PDF icon tag_liion_datasheet_v0.2.pdf

 

RTLS Server

UWB pakety z tagov sú spracované kotvami a tie presmerujú všetky potrebné informácie na RTLS server cez vyhradenú ethernetovú, alebo WiFi sieť. Na RTLS serveri beží aj pozičný softvér, ktorý informuje o umiestnení v reálnom čase a voliteľne poskytuje možnosť ukladať tieto súradnice v MySQL databáze. Pozičné dáta sú jednoducho prístupné cez HTTP API, prostredníctvom Web-socketu a Rest rozhrania.

Kodys Slovensko RTLS komponenty Sewio
 

Príklad HTTP prístupu

https://192.168.225.134/sensmaps...
[TAG_ID;TAG_ADDR;X;Y;Z]
457821;0x1001;10,5;7,8,0
454223;0x1002;11,4;2,5,0

 

Sensmap Framework

Jedná sa o webový vizualizačný framework s GUI možnosťami pre manažment budov, podlaží, zón a pod. Sensmap voliteľne umožňuje zostavenie fixných súradníc pomocou jednoduchej drag & drop funkcie. Tiež je možné sledovať dráhu tagu a zobrazovať štatistiky pohybu. „Funkcia zóny“ prináša schopnosť sledovať vstup tagu do užívateľsky nadefinovanej zóny . Sensmap podporuje aj export dát do csv, alebo excel formátu.

Kodys Slovensko Sensmap Framework RTLS technológia Sewio

Product page