Kontrola kvality tlače čiarových kódov

Predpokladom efektívneho využitia čiarových kódov je v prvom rade ich kvalitné vytlačenie, ktoré je v súlade s platnými štandardmi a normami, zaručujúc stopercentnú snímateľnosť v každom prostredí.
Jednotlivé polygrafické technológie (ofset, hĺbkotlač, flexografia, digitálna tlač a i.) a tiež potláčané materiály (papier, plasty a pod.), umožňujú rozličnú úroveň kvality tlače. Tlač čiarového kódu je veľmi citlivá na nepresnosti v geometrii liniek a tiež na parametre kontrastu vznikajúce správnou voľbou farebnosti tlače čiarového kódu a jeho podkladovej farby. Tieto faktory však nie sme schopní posúdiť voľným okom.

Kodys Slovensko kontrola kvality tlače čiarových kódov
Každá polygrafická výroba, ktorá tlačí čiarové kódy, najmä na rozličné krabičky, kartóny, vrecká a iné obalové materiály, knihy, periodiká atď., by mala vykonávať pravidelnú a systematickú kontrolu kvality vytlačeného kódu. Len tak môže zabezpečiť spokojnosť zákazníka a vyhnúť sa prípadným reklamáciám.
Verifikátory a kontrolné prístroje kvality čiarových kódov - jedná sa o technológie s vysokou presnosťou a so špeciálnym programovým vybavením, ktoré zabezpečuje okamžité porovnanie nasnímaných parametrov s normalizovanými údajmi uloženými v pamäti a vyhodnocovanie zistených odchýlok v povolenej tolerancii.

 

Detailné informácie o špeciálnom vybavení pre kontrolu kvality čiarových kódov vám poskytnú naši odborníci.
Neváhajte ich kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.