Kontrola kvality tlače čiarových kódov

Predpokladom efektívneho využitia čiarových kódov je v prvom rade ich kvalitné vytlačenie, ktoré je v súlade s platnými štandardmi a normami, zaručujúc stopercentnú snímateľnosť v každom prostredí.
Jednotlivé polygrafické technológie (ofset, hĺbkotlač, flexografia, digitálna tlač a i.) a tiež potláčané materiály (papier, plasty a pod.), umožňujú rozličnú úroveň kvality tlače. Tlač čiarového kódu je veľmi citlivá na nepresnosti v geometrii liniek a tiež na parametre kontrastu vznikajúce správnou voľbou farebnosti tlače čiarového kódu a jeho podkladovej farby. Tieto faktory však nie sme schopní posúdiť voľným okom.

Kodys Slovensko kontrola kvality tlače čiarových kódov
Každá polygrafická výroba, ktorá tlačí čiarové kódy, najmä na rozličné krabičky, kartóny, vrecká a iné obalové materiály, knihy, periodiká atď., by mala vykonávať pravidelnú a systematickú kontrolu kvality vytlačeného kódu. Len tak môže zabezpečiť spokojnosť zákazníka a vyhnúť sa prípadným reklamáciám.
Možnosti sú dve. Prvou je off-line verifikácia pomocou verifikátorov a kontrolných prístrojov kvality čiarových kódov - jedná sa o technológie s vysokou presnosťou a so špeciálnym programovým vybavením, ktoré zabezpečuje okamžité porovnanie nasnímaných parametrov s normalizovanými údajmi uloženými v pamäti a vyhodnocovanie zistených odchýlok v povolenej tolerancii.
 
Druhou možnosťou je on-line kontrola čiarových kódov pomocou tlačiarní s verifikátorom. Verifikátor Omron V275 je integrovaný v termotransferovej tlačiarni Zebra série ZT600. Je to jediný verifikátor integrovaný v tlačiarni, ktorý spĺňa ISO 15426 GS1 štandardy. Tie sú potrebné pre splnenie priemyselných požiadaviek, ako je napríklad FDA. Vďaka 100% inšpekcii v reálnom čase, si používatelia môžu byť istí, že všetky vytlačené etikety budú vytlačené správne.
 
Systém Omron V275 v kombinácii s tlačiarňou série Zebra ZT 600 je schopný nielen verifikovať a vyhodnocovať 1D a 2D kódy v zmysle ISO 15415, ISO 15416 a GS1 štandardov. Dokáže tiež vyhodnocovať všetok čitateľný obsah využívaním funkcie rozpoznávania textu (OCR) a verifikovať tento text (OCV). V neposlednom rade zachytí vady pri tlači (neúplné objekty) a rozpozná nesprávnu pozíciu objektov vďaka porovnávaniu s očakávaným výstupom v reálnom čase.
Logika v obslužnom softvéri V275 umožňuje automatickú inšpekciu obsahu 1D / 2D kódov a všetkých strojovo a ľudsky čitateľných údajov. Kontroluje, či obsahujú očakávané dáta a ich formát v každej vytlačenej etikete. V prípade zachytenia chyby, systém V275 okamžite zastaví tlačiareň a upozorní obsluhu rozsvietením majáka a vyznačením príslušnej chyby / chýb.
 
Systém Omron V275 pracuje na báze Ethernet komunikácie. Celé používateľské prostredie je vytvorené ako webová aplikácia prístupná z webového prehliadača.
 

Kľúčové fakty a benefity systému Omron V275

 • inšpekčná kamera V275 je súčasťou tlačiarne série ZT600, nejde o dodatočnú nadstavbu, čo zaručuje presnosť inšpekcie každej vytlačenej etikety
 • podpora štandardov GS1 pre vyhodnocovanie kvality kódov v zmysle ISO 15415/15416
 • spĺňa požiadavky verifikátora podľa ISO 15426 GS1 špecifikácií
 • pokročilé nástroje pre rozpoznávanie textu – OCR, objektov – OCV a tlačových vád
 • využíva komunikáciu medzi inšpekčnou kamerou a obsluhou založenú na Ethernet rozhraní
 • výrazne znižuje riziko nesprávne, nekvalitne a nekompletne vytlačených etikiet
 • poskytuje príjemné webové používateľské rozhranie pre obsluhu
 • možnosť pripojenia viacerých systémov v rámci jednej dedikovanej siete pre inšpekciu
 • API pre integráciu do rôznych aplikácií

Typické využitie systému Omron V275

 • výroba a označovanie zdravotníckych zariadení (FDA UDI a EU MDR)
 • farmaceutický priemysel
 • automobilový priemysel
 • potravinársky priemysel

Technické detaily:

 • rozlíšenie inšpekčnej kamery : 600 dpi
 • maximálna šírka inšpekcie : 4“ (104 mm) pri 300 a 600 dpi tlači, 6“ (152 mm) pri 300 dpi tlači
 • maximálna rýchlosť tlače vrátane inšpekcie :

305 mm/s pri 4“ a 300 dpi rozlíšení

152 mm/s pri 4“ a 600 dpi rozlíšení

203 mm/s pri 6“ a 300 dpi rozlíšení

 • minimálny X rozmer kódov pre ISO grading : 6.6 mil pri 1D kódoch, 10 mil pri 2D kódoch
 • minimálna veľkosť písma pre OCR/OCV : 5 bodov, mono-spaced Latin, OCR-A a OCR-B
 • možnosť „naučenia“ verifikátora kontrole vlastného písma
 • podpora štandardov : ISO 15415, ISO 15416, ISO 15426, GS1 kontrola štruktúry a aplikačných identifikátorov
 • podpora režimov tlače : Kontinuálny režim, Odliepač (ďalšie režimy po konzultácií)
 • príslušenstvo : svetelná veža s majákom, kalibračná karta, IQ/QQ/PQ procedúry pre kontrolované prostredia

Príklady možností inšpekcie:

KODYS SLOVENSKO - Omron

 

 

Detailné informácie o špeciálnom vybavení pre kontrolu kvality čiarových kódov vám poskytnú naši odborníci.
Neváhajte ich kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.