Konzultačné a poradenské služby

Zásadný význam pre úspech implementácie riešení u zákazníka má predchádzajúce dôkladné oboznámenie sa s daným prostredím a s problémami klienta, ktoré potrebuje nasadením vybraného riešenia eliminovať. Poradenská činnosť, hlavne v predimplementačnej  fáze projektu, preto tvorí neoddeliteľnú súčasť nami poskytovaného portfólia služieb.

Školenia

Pre správu nami dodávaných riešení a zariadení sme pripravení vyškoliť všetkých  potrebných špecialistov u zákazníka.

Návrhy riešení

Sme presvedčení, že by bolo neprofesionálne dodať zákazníkovi len hardware bez ponuky konfigurácie, vývoja aplikácií, implementácie a bez prepracovaného systému podpory a servisu. Návrh optimálneho riešenia pre zákazníka je tak bez ohľadu na veľkosť zákazky vždy našou prioritou.

Konzultácie

Pre každé ponúkané riešenie, či už ide o systém riadeného skladu, sledována výroby, evidenciu majetku atď.. máme k dispozícii tím konzultantov, ktorí disponujú nielen podrobnými znalosťami ponúkaného riešenia, ale, čo je hlavné, majú mnohoročné praktické skúsenosti s danou problematikou.

Analýza

Analýzu potrieb zákazníka považujeme za najdôležitejšiu fázu každého projektu bez ohľadu na jeho rozsah. Precízne urobená analýza umožní navrhnúť zákazníkovi optimálne riešenie a technológiu.