Mobilný zber dát

Mobilná aplikácia K-Zber dát je jednou z našich najpopulárnejších a najvyužívanejších aplikácií. Zozbiera všetky potrebné dáta kdekoľvek a kedykoľvek, bez potreby online pripojenia terminálu k sieti.
 
Pri pripojení do siete sa zozbierané dáta jedným klikom exportujú do systému. Aplikácia je plne konfigurovateľná priamo v mobilnom zariadení – v nastaveniach aplikácie. Nie je preto nutné programátorsky zasahovať do aplikácie, keď je potrebné upraviť konfiguráciu aplikácie, množstvo zbieraných údajov, štruktúru zbieraných záznamov a pod. 
 

Popis SW K-Zber dát

K-Zber dát – zbieranie dát a ich následný export

K-Zber dát môže komunikovať 2 spôsobmi

 • online – aplikácia napĺňa dáta exportnej dávky priamo do DB v stanovenej štruktúre, terminál musí byť trvalo v pokrytí WLAN
 • offline – aplikácia vyexportuje dávkový .csv súbor na pokyn užívateľa na stanovené umiestnenie v PC / na serveri, prenos prebieha cez WIFI, alebo Bluetooth
 

Jeden záznam môže obsahovať

 • ID záznamu (skenu)
 • 1-5 konfigurovateľných povinných / nepovinných vstupov (napr. sledovanie mesto / budova / miestnosť a pod.)
 • 1-4 konfigurovateľných povinných / nepovinných zbieraných údajov (spravidla čiarové kódy, napr. kód, interný kód, S/N, šarža a pod.)
 • množstvo
 • dátum a čas uloženia záznamu
 

Konfigurovateľné možnosti aplikácie, ktoré možno aktivovať / deaktivovať

 • 1-5 vstupov
 • 1-4 zbierané údaje (povinný iba 1 údaj)
 • sledovanie množstva
 • zadávanie množstva len klávesnicou
 • sledovanie duplicity
 • upozornenie na duplicitu
 • kontrola prefixov vstupov (možnosť nastaviť akými znakmi majú začínať vstupy, ak aktívne, neumožní uložiťzáznam nezačínajúci požadovaným prefixom, upozornenie chybovou hláškou a zvukovým upozornením)
 • kontrola prefixov zbieraných dát (možnosť nastaviť akými znakmi majú začínať zbierané dáta, ak aktívne, neumožní uložiť záznam nezačínajúci požadovaným prefixom, upozornenie chybovou hláškou a zvukovým upozornením)
 • dátum a čas každého záznamu
 • dátum a čas exportu (offline komunikácia)
 • nastavenie dátumu a času zo servera
 • zadávanie dát klávesnicou
 • názov exportného .csv súboru podľa vstupu č. 1 (offline komunikácia)
 • vlastný názov exportného .csv súboru (offline komunikácia)
 • dátum a čas v názve exportného .csv súboru (offline komunikácia)
 • exportovať ID záznam
 • zmazať dáta v termináli po exporte
 

Ďalšie možnosti

 • aktualizácia cez internet
 • zmena hesla pre vstup do nastavení, alebo pre ukončenie aplikácie
 • zobrazovanie stavu nabitia batérie terminálu

Kodys Slovensko softvérové riešenie mobilný zber dát K-ZBER DÁT

 

Odporúčané terminály k softvérovému riešeniu K-ZBER DÁT

 

Máte záujem vyskúšať demo aplikáciu K-ZBER DÁT pre Android?

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.