Monitoring výroby

Riešenie je  založené na jednom zo spôsobov automatickej identifikácie, a to buď čiarových kódoch, alebo RFID.
V každej fáze výroby je produkt zosnímaný a dáta sú online prenesené cez server do databázy informačného systému, čo umožňuje manažérom sledovať rozpracovanosť jednotlivých výrobných dávok v reálnom čase. 
 
Kodys Slovensko monitoring výrobyStále komplexnejšia automatizácia výrobných liniek a celých technologických procesov prináša so sebou i nevyhnutnú potrebu spracovávania informácií v reálnom čase. Každý výrobok prechádza určitými fázami výroby. Tu vzniká potreba sledovať jednotlivé fázy a mať stále prehľad o výrobe. Mobilné i stacionárne informačné technológie, nasadené priamo v jednotlivých kľúčových bodoch technologických procesov, poskytujú okamžité informácie všetkým stupňom riadenia, zásobovania, kontroly kvality, prípravy expedície a pod.
 
 
 

Čo umožňuje riešenie monitoring výroby

 • online sledovanie celej výroby, čo umožňuje kedykoľvek urobiť prehľad rozpracovanosti výroby
 • sledovanie rýchlosti plnenia objednávok v reálnom čase
 • sledovanie efektivity jednotlivých pracovníkov
 • kontrolu operácií kedykoľvek v rámci výrobného procesu
 • spätnú dosledovateľnosť jednotlivých operácií v prípade reklamácie
 • export dát z informačného systému cez aplikačné rozhranie do nadradeného ERP systému
 

Prínosy zavedenia riešenia monitoring výroby

 • prináša značné zníženie chybovosti tým, že systém vďaka automatickej identifikácii spresňuje odovzdávanie informácií prichádzajúcich z výroby do ERP systému
 • vedie k úsporám, keďže umožňuje rýchlo a adresne nájsť nedostatky a zjednodušuje cestu k ich náprave
 • pomáha eliminovať reklamácie a výrobu nepodarkov vďaka presnej dosledovateľnosti každej výrobnej operácie
 • pomáha zaistiť včasné plnenie objednávok tým, že manažéri môžu sledovať v reálnom čase rýchlosť výroby
 • pomáha zvyšovať produktivitu tým, že umožňuje sledovať výkonnosť jednotlivých pracovníkov
 • pomáha v riadení kvality tým, že zaisťuje dodržanie postupnosti výrobných operácií podľa technologického postupu
 • napomáha zvýšiť zákaznícku spokojnosť vďaka zvýšeniu kvality, zníženiu počtu reklamácií a včasným dodávkam
 

Architektúra systému monitoring výroby

 • hardvérové komponenty (termotransferové tlačiarne čiarových kódov/RFID čipov, snímače čiarových kódov/RFID čipov, prenosné alebo RF terminály, TCP/IP prevodníky, RF sieť, atď.)
 
 

Máte záujem o naše produkty a služby?

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.