Motorola Solutions je súčasťou Zebra Technologies

27.10.2014 nastalo oficiálne spojenie dvoch našich strategických partnerov. Spoločnosť Zebra Technologies vytvorila spolu so spoločnosťou Motorola Solutions silnú spoločnosť Zebra Technologies. Toto zlúčenie poskytuje kombináciu kvalitných schopností Motorola Solutions v oblasti zberu, mobility dát a bezdrôtového pripojenia so Zebrou, ktorá ponúka špičkové dosledovanie a monitorovacie technológie. Novovytvorená spoločnosť Zebra Technologies tak poskytuje každému zákazníkovi široké spektrum riešení v oblasti automatickej identifikácie. 

Z hľadiska dodávaných produktov a služieb od obidvoch spoločností sa naďalej nič nemení, ale naopak Vám budeme môcť ponúknuť rozšírené spektrum riešení a služieb.