Certifikáty ISO

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® vstúpila do procesu zavedenia, využívania a rozvoja systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.
 
Technické a ergonomické ukazovatele hardvérových zariadení rozhodujú o spoľahlivosti, efektívnom využití, a teda o spokojnosti užívateľa. Avšak pri vývoji a nasadení komplexných systémov, ktoré zabezpečujú transfer dát a riadenie kompletných výrobných, technologických, skladových, či distribučných celkov, je nesmierne dôležitá – a často i rozhodujúca - aj kvalita a rozsah implementačných a servisných služieb poskytovateľa.
 

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na základe certifikačného auditu potvrdila, že systém riadenia kvality v našej spoločnosti spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a udelila nám certifikát na oblasti: vývoj, výroba, dodávky a implementácia systémov na zber a spracovanie údajov pre automatickú identifikáciu výrobkov. 

Plnenie prísnych kritérií na systematické udržiavanie certifikátu kvality riadiacich procesov nás zaväzuje poskytovať našim partnerom služby na ešte vyššej odbornej i organizačnej úrovni. V spojení s vysokokvalitnými hardvérovými komponentmi sme tak schopní realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich partnerov a zavádzať na našom trhu ďalšie progresívne riešenia v oblasti automatizovanej identifikácie, zberu, prenosu a spracovania dát.

Bezpečnosť informácií je pre nás dôležitá a sme držiteľom certifikátu ISO/IEC 27001:2013, čo je medzinárodná norma pre systém riadenia bezpečnosti informácií v organizácii.
Norma sa zameriava na ochranu a bezpečnosť dát a informácií.

Taktiež nám záleží na životnom prostredí a sme držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.

certifikat_iso_9001_2015_2024_02_03_sk.pdf PDF icon certifikat_iso_9001_2015_2024_02_03_sk.pdf

certifikat_iso_14001_2015_2024_02_03_sk.pdf PDF icon certifikat_iso_14001_2015_2024_02_03_sk.pdf

certifikat_iso_27001_2021_2024_08_11_sk.pdf PDF icon certifikat_iso_27001_2021_2024_08_11_sk.pdf