Člen IBCS Group

IBCS Group poskytuje nové riešenia mobility podnikových riadiacich systémov.

Päť partnerských spoločností v stredoeurópskom regióne využilo rozšírenie EÚ a ich dominantné postavenie na národných trhoch a založili spoločnosť IBCS Group s centrálou v Budapešti. Ich cieľom je poskytovať jednotlivo i spoločne svojim nadnárodným zákazníkom mobilné systémy pre ich podnikové informačné technológie.

 

 

IBCS Group má prvenstvo na trhu vďaka jedinečnej kombinácii troch kľúčových elementov podnikovej mobility - teda schopnosti efektívne zbieraťpremiestňovať a spracovávať informácie v reálnom čase, priamo na mieste obchodných a technologických aktivít  v rámci organizácie všetkých rozmerov.

 

  • zber informácii pomocou kvalitných, vysokovýkonných snímačov čiarových kódov, čítacích zariadení na využitie RFID čipov a mobilných výpočtových systémov, akými sú prenosné programovateľné terminály,
  • prenos dát s využitím bezdrôtových lokálnych aj celoplošných sietí s úplnou infraštruktúrou, ktorá zabezpečuje vysokú bezpečnosť, dobrú ovládateľnosť a poskytuje kontinuálny prístup k dátam,
  • spracovanie dát špeciálnym softvérovým vybavením, ktoré môže poskytovať diferencované informácie všetkým stupňom podnikových štruktúr, v reálnom čase a na ktoromkoľvek mieste.

Komplexné finálne riešenia vytvárajú jedinečné podmienky pre rozvoj firmy užívateľa a efektívne využitie informačných technológií. Skutočne pokrokové mobilné riešenia informačných tokov ponúkané spoločnosťami IBCS Group sa zameriavajú najmä na tieto oblasti:

  • aplikácie pre vertikálne segmenty trhu počínajúc priemyslom, cez veľkoobchody a distribučné centrá, transport a logistiku, maloobchodné reťazce, až po zdravotníctvo, infraštruktúru a bezpečnosť
  • stabilné softvérové riešenia, ktoré využívajú najpokrokovejšie hardvérové technológie od popredných svetových výrobcov, akými sú MOTOROLA, ZEBRA TECHNOLOGIES a niektorí ďalší výrobcovia špeciálnych zariadení na automatickú identifikáciu a jej riadenie
  • implementácia špičkových informačných technológii - vysokovýkonného hardvéru a užívateľsky príjemného softvéru - do reálnych aplikácií (napr. vzdialené miesto predaja, manažment transportných a logistických operácií priamo v teréne atď.)


IBCS Group je jedinečným poskytovateľom mobilných riešení podnikových informačných systémov na rozvíjajúcom sa trhu strednej a východnej Európy. V Poľsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Bulharsku poskytuje IBCS Group jednotné a komplexné mobilné riešenia podnikovej riadiacej sústavy, ktoré zvyšujú výkonnosť, efektívnosť a produktivitu firemných zložiek začlenených do systému, znižujú náklady na živú prácu a realizujú konkurenčnú výhodu vo všetkých odvetviach priemyslu, maloobchodnej a veľkoobchodnej distribúcie, dopravy a logistiky, starostlivosti o zdravie, v štátnej správe i v bezpečnosti.

 

Partnermi v IBCS GROUP sú spoločnosti