KODYS SLOVENSKO®

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát už od roku 1995. Dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejším technológiám zberu, prenosu a spracovania dát, spoločnosti umožňujú vytvárať komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.

Naša spoločnosť sa môže pochváliť mnohými inovatívnymi informačnými technológiami v oblasti automatickej identifikácie, ktoré priniesla ako prvá na slovenský trh.  Oboznamovali sme ľudí s prvými „čiarkami a medzerami“ v 1D lineárnych čiarových kódoch, neskôr prišli 2D kódy, RFID, RTLS, hlasové technológie, až po v súčasnosti nastupujúci trend Internet of Things ako súčasť Industry 4.0. U mnohých zákazníkov fungujú naše jedinečné riešenia vyvinuté „na mieru“ podľa ich špecifických potrieb a požiadaviek, ktoré priniesli efektívne inovácie do ich výrobných, technologických, skladových či distribučných procesov.

Viac ako dvadsaťpäť ročný úspešný rozvoj našej spoločnosti a množstvo spokojných zákazníkov nie je náhoda, ani šťastie. Je to výsledok strategickej a prevádzkovej pružnosti, ktorá vyústila do stabilne popredného postavenia na slovenskom trhu a do pevnej väzby a dôvery obchodných partnerov.

Sme presvedčení, že za vybudovanie popredného postavenia spoločnosti KODYS SLOVENSKO® na našom trhu vďačíme striktnému dodržiavaniu úzkej firemnej špecializácie na procesy automatickej identifikácie pri zbere, prenose  a spracovaní dát a na popredných svetových výrobcoch softwarových riešení a hardvérových komponentov. Rovnako, ako iné sféry informačných technológií, aj táto oblasť prežíva a určite ešte mnoho rokov bude prežívať neustále sa zrýchľujúci rozmach. Sme radi, že aj naša firma je súčasťou tohto úžasného obdobia ľudskej civilizácie a vyvíja sa spolu s ňou.

Najviac nás teší, že z mnohých obchodných partnerov sa stali naši dobrí priatelia a z mnohých priateľov zasa spokojní zákazníci. Popri neustále sa rozširujúcich odborných schopnostiach našich pracovníkov a vysokej kvalite ponúkaných produktov, je práve osobný a korektný vzťah s našimi partnermi základným kritériom úspechu firmy, dokonca aj v komplikovaných a stresových situáciách implementácie nových podnikových informačných technológií.

 

Kodys Slovensko - Michal Fišer - riaditeľ

                                                                                                                                       Michal FIŠER
                                                                                                                      Konateľ a riaditeľ spoločnosti