Semináre a webináre

V tejto časti nájdete prehľad našich plánovaných webinárov a seminárov, na ktoré sa môžete prihlásiť.  Je to príležitosť ako s vami zdielať naše dlhoročné skúsenosti, oboznamovať vás s novými technológiami a inováciámi či už z oblasti logistiky, skladovania alebo iných oblastí.