Semináre a webináre

V tejto časti nájdete prehľad našich plánovaných webinárov a seminárov, na ktoré sa môžete prihlásiť.  Je to príležitosť ako s vami zdielať naše dlhoročné skúsenosti, oboznamovať vás s novými technológiami a inováciámi či už z oblasti logistiky, skladovania alebo iných oblastí.

Séria webinárov: Ako efektívne riadiť sklad?

Máte v sklade prehľad? Mýlia sa často vaši skladníci? Dodávate tovar na čas a presne? Stres z pribúdajúcich reklamácií?