Aplikátor UNICODE L | TL

Aplikátor s automatickou podávacou jednotkou. Aplikácia predtlačených etikiet alebo etikiet tlačených offline.  Aplikátory etikiet UNICODE L sú určené na aplikáciu predtlačených etikiet v baliacich, plniacich a výrobných linkách. Sú vybavené automatickou podávacou jednotkou s regulovateľnou rýchlosťou.  Aplikátory UNICODE TL majú integrovanú tlačiareň na OFFLINE dotlač.


Základné špecifikácie a typy aplikátora etikiet UNICODE      

 • E: aplikátor s pevnou odlepovacou hranou - nanáša etikety na predmety pohybujúce sa konštantnou rýchlosťou pri nemennej etiketovacej vzdialenosti
 • EC: aplikátor s pneumaticky sklopnou odlepovacou hranou - nanáša etikety na predmety pohybujúce sa konštantnou rýchlosťou s ľahko prementlivou etiketovacou vzdialenosťou
 • M: aplikátor s pohyblivou odlepovacou hranou - presne a rýchlo nanáša etikety na stojace predmety pri nemennej etiketovacej vzdialenosti. Odlepenie a nanesenie etikety zabezpečuje pneumatická pohyblivá hrana.
 • C: aplikátor s pneumatickým aplikačným ramenom - rovnomerne a presne aplikuje etikety na pohybujúce sa predmety. Etiketa je separovaná pomocou odlepovacieho modulu a podtlakom prichytená k etiketovacej hlave. Následne je rameno pneumaticky sklopené a etiketa je nanesená na predmet.
 • C2: aplikátor s pneumatickým aplikačným ramenom - rovnomerne a presne aplikuje etikety na pohybujúce sa predmety. Dve etikety sú separované pomocou odlepovacieho modulu a podtlakom prichytené k etiketovacej hlave. Následne je rameno pneumaticky sklopené a etikety nanesené na prednú a bočnú stranu predmetu.
 • F: pneumatický aplikátor s nastrelovacou hlavou - umožňuje bezdotykové značenie na stojace a pohybujúce sa predmenty. Etiketa je separovaná pomocou odlepovacieho modulu a podtlakom prichytená k etiketovacej hlave. Následne je nastrelená prúdom stlačeného vzduchu na predmet.
 • T: pneumatický piestový aplikátor - je určený pre značenie stojacich alebo pomaly sa pohybujúcich predmetov pri premennej vzdialenosti medzi aplikátorom a etiketovaným predmetom. Etiketa je separovaná pomocou odlepovacieho modulu a podtlakom prichytená k aplikačnej hlave. Následne je pomocou piestu prenesená na etiketovaný predmet.
 • TF: pneumatický piestový aplikátor s nastrelovacou hlavou - je vhodný pre značenie pohybujúcich sa predmetov pri premennej vzdialenosti medzi aplikátorom a etiketovaným predmetom. Etiketa je separovaná pomocou odlepovacieho modulu a podtlakom prichytená k aplikačnej hlave. Následne je pomocou piestu prenesená na etiketovaný predmet a prúdom stlačeného vzduchu je nastrelená.
 • T2: pneumatický aplikátor s 2 piestami - je vhodný pre značenie stojacich predmetov cez hranu, alebo na 1 stranu s určitým rozsahom nanášania.
 • T3: pneumatický aplikátor s 3 piestami - je vhodný pre dvojstranné nanášanie etikiet na stojace predmety (1 zastavenie).
 • CT: aplikátor s pneumatickým ramenom a piestom - je vhodný pre dvojstranné nanášanie etikiet na stojace predmety (2 zastavenia).

 

Spotrebný materiál pre aplikátory etikiet UNICODE L | TL