Aplikátor UNICODE PAX

Aplikátory UNICODE PAX sú určené pre potlač a aplikáciu etikiet v baliacich, plniach a výrobných linkách. Sú vhodné do aplikácií, kde sa musia údaje na etiketu meniť okamžite (ONLINE), alebo kde sú krátke výrobné série. Aplikátory sú vybavené ONLINE priemyselným tlačovým modulom, umožňujúcim jednofarebnú potlač etikiet čiarovými kódmi, textami a grafikou.


Základné špecifikácie a typy aplikátorov etikiet UNICODE PAX

  • E: aplikačné rameno s pevnou odlepovacou hranou. Aplikácia za pohybu, s offline tlačou na hornú alebo bočnú stranu.
  • C: pneumatické aplikačné rameno s podtlakovou aplikačnou hranou. Aplikácia za pohybu na prednú, hornú alebo bočnú stranu.
  • C2: pneumatické aplikačné rameno s podtlakovou aplikačnou hlavou. Aplikácia 2 etikiet za pohybu na prednú a bočnú stranu.
  • F: podtlaková aplikačná hlava s nastrelením prúdom stlačeného vzduchu. Bezdotyková aplikácia na stojace a pohybujúce sa predmety.
  • T: pneumatický piest s podtlakovou aplikačnou hlavou. Aplikácia na stojace predmety s premennou výškou.
  • TF: pneumatický piest s natrelovacou hlavou. Aplikácia na stojace a pohybujúce sa predmety s premennou výškou.
  • T2: 2 pneumatické piesty. Aplikácia na stojace predmety cez roh alebo na 1 stranu s určitým rozsahom nanášania.
  • T3: 3 pneumatické piesty. Dvojstranné etiketovanie na stojace predmety pri 1 zastavení.
  • CT: pneumatické rameno a piest s podtlakovou aplikačnou hlavou. Dvojstranné nanášanie etikiet na stojace predmety pri dvojitom zastavení.

 

Spotrebný materiál pre aplikátory etikiet UNICODE PAX