RFID brány

KODYS SLOVENSKO - logo IBCS Gate
RFID brána je jednou z možností, ktorou môžeme spoľahlivo skontrolovať a identifikovať takmer každý objekt, ktorý je označený RFID tagom.

Riešenie ibcsGate umožňuje overiť prichádzajúce a odchádzajúce osoby alebo produkty bez nutnosti fyzickej kontroly a počítania. Keď paleta s tovarom prejde RFID bránou, systém je schopný za niekoľko sekúnd vyhodnotiť druh a počet na nej umiestnených výrobkov a odoslať tieto údaje na server. Keď prechádza bránou osoba, systém zaregistruje vstup alebo výstup.

RFID gate product video

 

RFID brána je plne automatická, nevyžaduje žiadne kroky od osoby, ktorá cez ňu prechádza a ani od jej správcu. Môže byť inštalovaná kdekoľvek, kde chceme kontrolovať a identifikovať tok produktov alebo osôb a byť varovaní v prípade neoprávneného vstupu alebo odstránenia zdrojov. Rozmer a dizajn je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Brána je vybavená čítačkou a anténami RFID od spoločnosti Zebra Technologies, ako aj riadiacimi, komunikačnými a signalizačnými prvkami. Brána je mobilná a dá sa s ňou voľne pohybovať, vyžaduje iba zdroj energie. Komunikácia s bránou sa uskutočňuje pomocou štandardu Ethernet, GSM alebo WI-FI.

KODYS SLOVENSKO - RFID gate kodys

Komplexné riešenie dopĺňa software ibcsGate management software, serverová a klientská aplikácia. Slúžia na konfiguráciu a manažment RFID brány ako aj na zber a spracovanie údajov načítaných z RFID tagov. Systém takto môže fungovať ako stand alone riešenie alebo môže byť napojený na nadradený informačný systém.

Typy RFID brán:

RFID_brána

RFID brány sa dodávajú v troch veľkostiach:

  • pre ľudí - monitorovanie pohybu osôb a prenášaných vecí,
  • pre vozíky - čítanie veľkého množstva produktov,
  • pre palety - nadrozmerný a celopaletový tovar.

 

Pre viac informácií o RFID bránach