Naše softvérové produkty pre riešenia

K-SKLAD

Mobilná skladová aplikácia pre menšie sklady, ktorá umožňuje vďaka technológiám automatickej identifikácie, ako sú čiarový kód, či RFID, vykonávať skladové operácie rýchlo, presne a efektívne. 

K-HLAS

Aplikácia K-HLAS predstavuje riešenie zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré  umožňuje pracovníkom voľný pohyb a využívať pri tom najväčšiu výhodu tohto systému - voľné ruky, voľné oči.

K-MAJETOK

Aplikácia slúži na evidenciu a inventarizáciu hmotného ale aj nehmotného majetku s využitím čiarového kódu. Softvérové riešenie K-MAJETOK je vhodné ako pre malé, stredné, tak aj pre veľké organizácie.

K-PREDAJ

Aplikácia je prioritne určená pre obchodných zástupcov, ktorí prevádzkujú predaj svojich výrobkov mimo kanceláriu (tzv. predaj z auta). Riešenie je možné nasadiť aj do skladov a vykonávať operáciu PREDAJ, prípadne výdaj bez objednávky.

K-ZBER DÁT

Mobilná aplikácia K-Zber dát je jednou z našich najpopulárnejších a najvyužívanejších aplikácií. Zozbiera všetky potrebné dáta kdekoľvek a kedykoľvek bez potreby online pripojenia terminálu k sieti. Pri pripojení do siete sa zozbierané dáta jedným klikom exportujú do systému.

K-ZNÁMKA

Softvérový produkt vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou GS1 Slovakia.
Monitoruje kontrolné známky označujúce spotrebiteľské balenie liehu a tabakových výrobkov, v súlade s vyhláškami MF SR č. 255 a 256/2014 Z. z..