softvérové riešenie

Kodys Slovensko softvérové riešenie mobilný predaj K-PREDAJ

Aplikácia určená hlavne obchodným zástupcom prevádzkujúcim predaj v teréne 

K-PREDAJ predstavuje jednoduché softvérové riešenie, ktoré uľahčí správu a prehľad obchodných aktivít priamo v teréne. V aplikácii je uložený číselník produktov s cenami, ktoré má užívateľ v ponuke. Jednoduchým zosnímaním čiarového kódu produktu užívateľ zadá počet kusov na objednávku a vyskladá „nákupný zoznam“. Ku každému nákupnému zoznamu je možné pridať - meno zákazníka - spoločnosť, adresu, ľubovoľnú poznámku.
Zadané údaje sú priamo odoslané z mobilného terminálu na predefinovanú e-mailovú adresu, ktorá sa zadáva v nastavení aplikácie.  Užívateľ dosatane e-mail, ktorý bude obsahovať PDF objednávku s menom zákazníka, adresou, poznámkou a samozrejme objednanými položkami.
Všetky vytvorené objednávky sa po odoslaní na e-mail uložia aj do pamäte mobilného zariadenia. Užívateľ si tak vie jednoducho prezrieť objednávky aj s položkami, ktoré boli objednané, či tie, ktoré už vytvoril v mobilnom termináli. Nepotrebné objednávky vie vymazať.
 
 
Kodys Slovensko softvérové riešenie K-PREDAJ

 

Kodys Slovensko softvérové riešenie K-PREDAJ
 
 
Ak aj vy hľadáte spôsob ako ušetriť čas a zjednodušiť správu vašich obchodných aktivít, neváhajte nás kontaktovať.
Náš softvérový tím vám rád poskytne všetky výhody aplikácie K-PREDAJ.