Wavelink Avalanche MDM

Systém pre manažment zariadení (tzv. MDM) Wavelink Avalanche obsahuje komplexný nástroj na nasadenie, prevádzku a správu mobilných zariadení. Nové zariadenie (či už sa jedná o mobilný terminál pre priemyselné použitie, alebo jednoducho podnikový smartfón) prináša zjednodušenie hromadného nasadenia, priebežný monitoring prevádzky zariadení, ako aj vzdialenú podporu užívateľov v prípade potreby a sledovanie trendov v prevádzke.

Hromadné nasadenie konfigurácií, alebo jednoducho jej obnovenie po servise, býva často výzvou pre IT administrátorov. Tí sú často zahltení inými činnosťami a nemajú kapacity na to, aby sa mohli venovať aj individuálnej správe väčšieho počtu mobilných zariadení. Tu prichádza MDM systém Avalanche, ktorý vhodnými nástrojmi, ako napríklad skenovaním čiarových kódov, ktoré aktivujú celý proces inštalovania a konfigurácie zariadení, uľahčuje a významne zrýchľuje tieto činnosti. Samozrejmosťou je eliminácia chýb, ktoré často sprevádzajú rutinné IT práce.
 
Systém Avalanche zároveň umožňuje sledovať, kde sa ktoré zariadenie nachádza, čim zvyšuje efektivitu riadenia a umožňuje prípadnú optimalizáciu prác.
 
Podporuje integráciu a konfiguráciu vlastných aplikácií (ako napr. Telnet klient, Velocity klient), ale aj vytváranie konfiguračných a aplikačných balíčkov, s využitím ľubovoľných aplikačných vstupov a dát.
 
Výhodou je podpora nielen rodiny Windows CE / WM zariadení, ale aj najnovších operačných systémov, ako sú Android a iOS.
 
Samozrejmosťou je aj možnosť vzdialeného pripojenia sa na zariadenie, ktoré vám umožňuje pomôcť na diaľku, alebo diagnostikovať problém tam, kde často vzniká.
 
 

                                                                                                  Schéma riešenia Wavelinke

Kodys Slovensko partnerské softvérové riešenie Wavelink Avalanche MDM

 

Wavelink Avalanche produktové vlastnosti

Navigácia - webová konzola s viditeľnosťou inventáru, lokácií a kritických výstrah
Varovania - jasná identifikácia varovaní podľa umiestnenia a vážnosti, automatická identifikácia
Organizovanie - umožňuje zoskupenie a riadenie zariadení podľa logických a fyzických parametrov
Autorizácia - prístup do systému podľa administrátorskej role a zodpovednosti
Zabezpečenie - nasadenie sieťového zabezpečenia a ochrana dát
Plánovanie - vykonávanie údržby podľa prevádzkových potrieb
Nasadenie - flexibilné nasadenie konfigurácií cez politiky a pravidlá
Diagnostika - vzdialená diagnostika a riešenie chýb bez potreby výjazdov
Audit - sledovanie konfiguračných zmien, kto, čo a kedy spravil
Reportovanie - webové rozhranie pre tvorbu reportov a identifikáciu trendov
 
 
Video o riešení Wavelink Avalanche

Avalanche 6.0 Product Demonstration

 
Pre viac informácii neváhajte odoslať kontaktný formulár. 
Náš obchodný tím sa s vami spojí a poskytne vám ďalšie informácie.