Softvér na manažment zariadení

Wavelink

Systém pre manažment zariadení (tzv. MDM) Wavelink Avalanche obsahuje komplexný nástroj na nasadenie, prevádzku a správu mobilných zariadení.

SOTI MobiControl

Systém pre manažment zariadení ponúka komplexnú správu podnikových mobilných zariadení. Umožňuje centrálne riadiť, podporovať, zabezpečovať a sledovať zariadenia nezávisle na ich type, mobilnej platforme a umiestnení.