Zebra Workforce Connect - najkomplexnejšie komunikačné riešenie pre vašich zamestnancov

Prostredníctvom Zebra Workforce Connect okamžite riadite, sledujete, komunikujete a zdieľate dôležité informácie v prevádzke podniku. 
 
Tok pracovnej komunikácie pod jednou plne prepojenou platformou

 

KODYS SLOVENSKO - Zebra Workforce Connect - softvér na komunikáciu v tímoch

 

Workforce Connect PTT Pro 

Spája vašich zamestnancov na úrovni biznis riešení, ktoré poskytnú zabezpečenú komunikáciu, posielanie správ, obrázkov, fotiek, hlasových alebo video správ.

Jednou z možností komunikácie zamestnancov medzi sebou alebo skupinami je Push-to-Talk.  Jednoduché stlačenie jedného tlačidla vytvorí komunikáciu ako prostredníctvom vysielačiek.

Vybraným užívateľom je možné nastavanie priority, vďaka ktorej dokážu vstupovať do prebiehajúceho hovoru, prerušiť ho alebo vytvárať núdzové volania a udalosti s vyššou prioritou. Zobrazovaním aktuálneho stavu užívateľov sa nestane, aby sa užívateľ snažil skontaktovať s niekým kto nie je reálne dostupný. Na rozdiel od mobilnej siete je celá komunikácia počas jej prenosu zakódovaná.

PTT Pro na komunikáciu využíva ako WIFI, tak aj mobilnú sieť a preto dokážu byť vaši zamestnanci dostupní nech sa už nachádzajú kdekoľvek.

Zebra Workforce Connect funguje na pracovných termináloch alebo smartfónoch, takže nie je potrebné zakúpenie žiadnych špeciálnych zariadení.

 

WFC PTT Pro podporuje Windows (PC klient), Android ako aj iOS

KODYS SLOVENSKO - WFC PPT Pro - podporuje Windows (PC klient), Android ako aj iOS