Čistiace prostriedky pre odstraňovanie etikiet

Čistiaci sprej na odstraňovanie etikiet, 200 ml

Je špeciálne navrhnutý na rýchle a jednoduché odstraňovanie etikiet. Princíp spočíva v tom, že sprej naruší štruktúru etikety a účinnosť lepidla, vďaka čomu je možné odstrániť etiketu bez zanechania stôp.

Samolepiace nosné polia

Samolepiace nosné polia slúžia ako prevencia pred komplikovaným odliepaním nalepených etikiet najmä z prepravných bedničiek. Nosné polia sa dajú využiť na rôzne povchy a aplikácie a sú dostupné v 2 rozmeroch a to 114 x 165 mm a 170 x 230 mm.