DioSecure

DioSecure ja ďalšou generáciou bezpečnostnej etikety. Obe vrstvy etikety (vrchná, aj spodná) môžu byť farebne digitálne potlačené, navyše, variabilnými dátami – grafika, čiarové a QR kódy, či sériové čísla.

Pokiaľ je etiketa odlepená, na povrchu ostane bezpečnostná vrstva, ktorá obsahuje bezpečnostné prvky ako dôkaz originality produktu. Špecifické dáta v bezpečnostnej vrstve predstavujú ďalšiu ochranu proti kopírovaniu produktov. Ako ďalší bezpečnostný prvok sa môže použiť odkaz na webové stránky, kde možno overiť pravosť produktu. Tento odkaz je väčšinou v QR kóde, ktorý dnes možno prečítať pomocou mobilných telefónov.

Flexibilita etikety Diosecure je dosiahnutá digitálnou potlačou variabilnými údajmi, v oboch vrstvách tejto etikety. Obe vrstvy sú potláčané oddelene a môžu obsahovať rôzne údaje a objekty. Všetky tlačené informácie – logo spoločnosti, obchodná značka a ďalšia grafika v oboch vrstvách etikety, zaručujú originalitu označených produktov.