Hologramové etikety

Hologram je optický prvok, ktorý mení vlastnosti dopadajúceho svetla a vytvára holografický obraz, ktorý sa nedá napodobniť ani skopírovať. Podľa spôsobu aplikácie môže byť hologram v prevedení holografickej fólie na termorazbu (hologram je vlisovaný na materiál pri vysokej teplote a tlaku) alebo v podobe samolepky.

Štandartne ponúkame hologramové etikety rôznych rozmerov s nasledovným originálnym podkladový motívom:

KODYS Slovensko - Hologramové etikety a hologramy

Tento podkladový motív je potrebné ďalej personalizovať podľa Vašich požiadaviek, napríklad textom alebo logom - môžete si zvoliť jednu alebo viac farieb (maximálne však 4). Finálny produkt potom vyzerá nasledovne:

KODYS Slovensko - Hologramové etikety

Personalizácia je povinná z dôvodu zachovania jedinečnosti hologramu