Technické požiadavky a parametre

Pre dosiahnutie vynikajúcej kvality tlače, zachovanie farebnosti a samozrejme urýchlenia samotnej výroby a dodania kariet Vás prosíme dodržať nasledovné technické požiadavky a špecifikácie samotných grafických návrhov.


Rozmer karty

Reálny rozmer karty je 85,6 x 54 milimetrov.

Grafické návrhy

Grafické návrhy nám zasielajte elektronicky, vo formátoch PDF, TIFF, JPEG, CorelDraw (CDR).
Rozmer súborov musí byť identický ako veľkosť karty, t.j. 85,6 x 54 mm, z každej strany je však potrebné pridať spádovú oblasť (presah) cca 3 mm, aby sa zaručila celoplošná tlač.
Všetky písma musia byť v krivkách (platí pre vektorovú grafiku)
Rozlíšenie grafických súborov musí byť 300 dpi. Nižšie rozlíšenia môžu negatívne ovplyvniť výslednú tlač.
Všetky grafické návrhy musia byť vytvorené vo farebnom systéme CMYK.
Pri ofsetovej výrobe, pokiaľ požadujete doplnkové PANTONE® farby, metalické farby, špeciálne UV farby, embossing -  objekty, ktoré sa majú týmito farbami tlačiť, zašlite v samostatných súboroch.
Pokiaľ na karty požadujete personalizáciu, zašlite spolu s grafickým návrhom (bez vyobrazenej personalizácie) aj samostatný náhľadový súbor, s vyobrazeným umiestnením personalizácie.

KODYS SLOVENSKO - Plastové karty Špecifikácie

Databázy pre personalizáciu

Databázy pre personalizáciu kariet nám zasielajte vo formátoch XLS, XLSX, CSV, TXT.
Databázy musia mať pomenované hlavičky stĺpcov, každý personalizovaný údaj musí byť v samostatnom stĺpci.
Pri personalizácií číselnými radmi nám zašlite požadovaný rozsah “od-do“, prislúchajúci počtu kariet.
Pri personalizácií fotografiami – fotografie musia byť orezané, s odporúčaným rozlíšením 300 dpi.
V prípade, že nemáte k dispozícii grafický návrh, ponúkame aj služby jeho návrhu.
Pred samotnou výrobou kariet je možné vyhotoviť vzorky. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.