RFID Tagy pre Automobilový priemysel

Identifikácia a označovanie automobilových komponentov etiketami je kľúčovou fázou výrobného procesu a v poslednej dobe nadobúda stále väčší význam. Výrobcovia automobilov častejšie zavádzajú nové interné požiadavky na to, aby ich dodávatelia pri všetkých dodávkach používali jednorazové RFID etikety. Predstava je taká, že všetci dodávatelia budú fungovať jednotne a ich prvoradou snahou bude dodať správny tovar čo najrýchlejšie a na správne miesto. Z doposiaľ zaužívaného pojmu „Just in Time“ sa pomaly stáva pojem „Just in sequence“ a dodávatelia sa týmto narastajúcim tlakom výrobcov a ich postupmi týkajúcimi sa používania RFID etikiet budú musieť prispôsobiť.

V našej ponuke nájdete RFID tagy určené pre tento účel, ktoré spĺňajú odporúčania VDA a sú schválené samotnými výrobcami pre použitie v ich výrobných procesoch.

Zebra RFID On-Metal Flag Label (68x23 mm)

RFID tagy sú navrhnuté a určené pre označovanie kovových dielov a schválené spoločnosťou BMW AG. Spĺňajú odporúčania VDA 4472, VDA 5510 a VDA 5500.

Zebra RFID Label Non-Metal (45x18 mm)

RFID tagy sú navrhnuté a určené pre označovanie nekovových dielov a schválené spoločnosťou BMW AG. Spĺňajú odporúčania VDA 4472, VDA 5510 a VDA 5500.

Confidex eKanban SLC (208 x 80 mm)

RFID Tag Confidex eKanban SLC (Small Load Carrier) spĺňa odporúčania VDA 4994 a VDA 5501 pre automobilový priemysel. Sú schválené spoločnosťou DAIMLER AG.

Confidex eKanban GTL (208 x 150 mm)

RFID Tag Confidex eKanban GTL (Master Global Transport Label) spĺňa odporúčania VDA 4994 a VDA 5501 pre automobilový priemysel. Sú schválené spoločnosťou DAIMLER AG.