Zrýchlenie a optimalizácia procesov v Mountfield

Mountfield a.s. je najväčší český a slovenský predajca záhradnej techniky, záhradného nábytku, bazénov a ďalších potrieb pre záhradu. V súčasnosti prevádzkuje sieť 74 vlastných predajní a približne rovnaký počet servisných stredísk a bazénových centier.

Pôvodný stav a potreba zmeny
V minulosti boli pre podporu skladového hospodárstva využívané tlačené výdajky. Všetky potvrdené príjmy položiek a ich expedícia sa spracovávala ručne a spätne zadávala do podnikového systému. Podporu logistických procesov zaisťoval modul Správca skladu v ERP MS Dynamics NAV. 
„Pro náš záměr modernizovat logistické procesy již ERP systém nenabízel požadované možnosti a skladový modul systém zatěžoval. Naším cílem bylo zavést externí řešení, které by podporovalo požadované funkce a rozvoj logistiky,“                                
                       
Lukáš Roučka - riaditeľ logistiky

 

Práca s vytlačenými dokladmi limitovala ďalšiu expanziu. Spoločnosť Mountfield sa potýkala s chybovosťou a zámenami tovaru a taktiež s problémami súvisiacími s inventúrou.  

Rozšírenie a modernizácia skladu
Spoločnosť Mountfield zásobuje predajne a servisy z dvoch budov centrálneho skladu v logistickom parku Strančice. V objekte pôvodného hlavného skladu na ploche 9 200 m2 sa skladujú náhradné diely, drobný tovar a bazénový sortiment.
Nový sklad veľkosti 14 600 m2 slúži k zaskladneniu veľkoobjemových položiek s vysokou obrátkovosťou, ako je záhradná technika, kachle či nábytok. Kapacitu tvorí 16 800 paletových pozícií. Nový sklad predstavuje moderné crossdockové centrum s príjmovými rampami a expedičnou časťou na opačnej strane. Fungujú tu pracoviská s balíčkami pre kompletizáciu paletových zásielok pre jednotlivé pobočky.
Implementované riešenie riadeného skladu 
Rozširovanie sortimentu a predajnej siete si vyžiadalo expanziu logistického zázemia a modernizáciu logistických procesov. Na jeseň v roku 2013 Mountfield pristúpil k implementácii systému riadeného skladu K.Motion Warehouse Edge (predtým HighJump Warehouse Edge). V jeho bezprostrednej blízkosti bol o polroka neskôr otvorený nový sklad, do ktorého bol WMS rozšírený. Uvažuje sa o rozšírení systému do predajní a implementovať modul pre plánovanie a riadenie nákladky.

Informačný systém eviduje približne 30 000 skladových položiek. Veľkú časť tvoria náhradné diely; počet bežných obchodných jednotiek tovaru dosahuje cca 1 500 skladových položiek.

Zavedením WMS systému sa zrýchlili a zoptimalizovali viaceré procesy prebiehajúce v skladoch Mountfield:

  • Zrýchlenie prietoku tovaru skladom
  • Proces zaskladnenia z hľadiska WMS je veľmi jednoduchý a rýchly
  • Zvýšenie rýchlosti a presnosti vychystávania tovaru a vykonávania inventúr
  • Prehľad o stave skladových zásob v reálnom čase
  • Vďaka zvýšeniu účinnosti logistických procesov, prešli v staršom sklade na jednosmennú prevádzku
  • Behom prevádzky nového skladu došlo k významnému rozšíreniu sortimentu
  • Transparentnosť logistických procesov a ľahké plánovanie
  • Možnosť pridávať na realizáciu konkrétnej objednávky optimálny počet operátorov
  • Účinný nástroj na kontrolu produktivity pracovníkov v sklade

„Před rokem obsahovala průměrná objednávka 80 položek, dnes je to již 111 položek. Za pouhých několik měsíců se sortiment rozrostl o padesát položek. Pouhým pohledem na přehled objednávek na daný den získáváme jasnou představu o počtu pracovníků potřebných pro jejich zajištění. WMS nám umožňuje přidělovat na realizaci konkrétní objednávky optimální počet operátorů a poskytuje nám účinný nástroj pro kontrolu jejich produktivity.“
 

Lukáš Roučka, riaditeľ logistiky v Mountfield


Použitý HW
vozíkové terminály  Zebra VC5090
mobilné terminály  Zebra MC9190G
tlačiarne ZM400
bezdrôtová sieť tvorená prepínačom RFS6000 a prístupovými bodmi AP6532 
Nadpis do seznamu: 
Prípadová štúdia zefektívnenia skladu v Mountfield